Svakere prisvekst i juli

Tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen var på 2,2 prosent i juli, noe lavere enn måneden før. Svakere prisvekst kan dempe muligheten for en rask ny renteheving.

MATVARER: Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem ferske tall på prisveksten i Norge.

Foto: Tore Meek NTB scanpix
Publisert:,

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

I juni lå tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen på 2,3 prosent.

Tallet er helt i tråd med forventningene, og det kan ifølge bidra til å svekke argumentene for en ny renteheving alt i september.

På forhånd hadde et gjennomsnitt av seks analytikerne ventet en tolvmånedersvekst i kjerneinflasjonen på nettopp 2,2 prosent, ifølge TDN Finans.

Når Norges Bank vurderer prisstigningen i Norge for å sette styringsrenten på riktig nivå, ser de på prisnivået justert for endringer i avgifter og energipriser, som har en tendens til å variere mye. Dette måles ved kjerneinflasjonen (KPI-JAE).

Lavere enn Norges Bank ventet

DNB Markets var blant dem som hadde ventet kjerneinflasjonen på 2,2 prosent.

– Det er godt i tråd med vår forventning, men litt lavere enn Norges Banks anslag, sier DNB Markets-økonom Jeanette Strøm Fjære til E24.

– Med en kjerneinflasjonen litt over målet, tror jeg ikke dette er avgjørende for rentesettingen fremover. Men med litt lavere inflasjon enn Norges Bank ventet, kombinert med litt høyere arbeidsledighet og økt usikkerhet ute, så er det argumenter for å være litt forsiktig i rentesettingen fremover, sier hun.

Norges Bank har hevet renten flere ganger siden i fjor høst, samtidig som mange andre sentralbanker nå begynner å signalisere rentekutt. DNB Markets venter ikke noen snarlig renteheving, men holder på sitt syn om at neste heving kommer i desember.

– Vi tror ikke Norges Bank vil gi noe klart signal om renteheving i september på neste ukes rentemøte. Vi tror på renteheving først i desember og tallene støtter opp om det, sier Fjære.

Har vært høyere

Sentralbanken hadde ventet en kjerneinflasjon på 2,4 prosent i juli.

Norges Banks mål er at kjerneinflasjonen skal holde seg på rundt to prosent årlig vekst.

Tidligere i år var kjerneinflasjonen oppe i 2,7 prosent på årsbasis, men årsveksten har avtatt de siste månedene.

Slik har årsveksten i prisene vært i år, målt ved kjerneinflasjonen (KPI-JAE):

Den såkalte konsumprisindeksen, som er inflasjonstallet uten justeringer for endrede avgifter og energipriser, steg med 1,9 prosent fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er den samme årsveksten som måneden før.

Årsaken til at prisene stiger er dyrere transport, særlig fly, mens lavere strømpriser bidrar til å dempe tolvmånedersveksten i konsumprisene.

Lite kronereaksjon

Les også

Euroen over 10 kroner etter tydelig kronefall: – Mer og mer vanlig

Kronen reagerte lite på tallene. én euro er verdt 9,97 kroner og en dollar 8,90 kroner, omtrent som før tallene kom.

De siste dagene har kronen ligget på finanskrisenivåer mot euro og dollar, og flere ganger har den handlet til et uvanlig svakt nivå på mer enn 10 kroner mot euroen.

Årsakene til den uvanlig svake kronen er at det er lite handel i valutaen, i tillegg til økt uro etter den siste tidens eskaleringen i handelskrigen mellom USA og Kina, som får investorer til å søke trygge havner i større lands valutaer eller i gull.

Les mer:

Jubler ikke over rekordsvak kronekurs: – Stabilitet er å foretrekke
Nordmenn på ferie trosser kronesmell: – Vi skal kose oss
Euroen over 10 kroner etter tydelig kronefall: – Mer og mer vanlig
Kronekursen faller til årets svakeste nivå - én euro nærmer seg ti kroner igjen

Her kan du lese mer om