Selger i Tandberg TV

Arne A. Jensen og Jan Chr. Opsahl selger en betydelig del av sine aksjer i Tandberg Television.

Publisert:

I en børsmelding mandag formiddag opplyser Tandberg Television-innsiderne Jan Chr. Opsahl, Bengt Thuresson og Arne A. Jensen at de har solgt til sammen 72 434 aksjer, til kurs 133,75.

Aksjene har en samlet verdi på 9,69 millioner kroner.


Styremedlem Jensen har solgt 15 000 aksjer og sitter igjen med like mange, mens styreformann Opsahl solgte 47 434. Han har fortsatt 100 000 aksjer i Tandberg Television

OSE

TAT

.


Thuresson, også han styremedlem, solgte halvparten av sine 20 000 aksjer.

Publisert: