OLJEFONDET: Beste avkastning noensinne for Oljefondet

Statens pensjonsfond - Utland hadde det beste kvartalsvise resultatet noensinne i tredje kvartal.

DET HAR SNUDD: Oljefondet og toppsjef Yngve Slyngstad har snart hentet inn alt det tapte i 2008 og starten av 2009.
Publisert:

Den sterke oppgangen i aksjemarkedene og normalisering i rentemarkedet har gitt et kraftig oppsving i avkastningen for Oljefondet, viser fondets kvartalsrapport som ble lagt frem tirsdag formiddag.

I tredje kvartal ble avkastningen 13,5 prosent, eller 325 milliarder kroner. Dette tilsvarer om lag 70 prosent av BNP for Fastlands-Norge i denne perioden.

Markedsverdien av fondet økte med 163 milliarder kroner til 2549 milliarder. Av økningen skyldes 49 milliarder ferske penger fra Finansdepartementet. En sterkere krone reduserte på sin side verdien med 211 milliarder. Dette har imidlertid ingen betydning for fondets kjøpekraft i utlandet.

Les også: Oljefondet sparker ut eksterne forvaltere

Positiv trend

- Trenden fra andre kvartal fortsatte inn i tredje kvartal med sterkt stigende markeder. Det har gitt en avkastning på 529 milliarder kroner hittil i år, sier Yngve Slyngstad, sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM), som står for forvaltningen av fondet.

Det var særlig aksjeporteføljen som steg kraftig i verdi. Her var avkastningen 17,7 prosent. I juni 2007 vedtok Stortinget at fondets aksjeandel skulle økes fra 40 til 60 prosent. Siden den gang har aksjeandelen økt gradvis, og er nå takket være den sterke utviklignen i de internasjonale aksjemarkedene nå oppe i 62 prosent.

Renteporteføljen kastet 7,2 prosent av seg.

- Likviditeten i rentemarkedet var på unormalt lave nivåer ved inngangen i 2009, men har tatt seg opp. Det har gitt kursoppgang og mer normale prisnivåer i tredje kvartal. Denne utviklingen må forventes å bli mer moderat fremover, sier Slyngstad.

Slo referanseporteføljen

Slyngstad og Oljefondet fikk kraftig kritikk etter at NBIMs aktive forvaltning bidro til at tapene i 2008 ble enda større enn markedets fall. De to siste kvartalene har NBIM gjort det sterkere enn referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Avkastningen er i tredje kvartal 1,5 prosentpoeng høyere enn denne.

- Meravkastningen er større målt i prosent enn mindreavkastningen var i fjor, så vi må regne med at det meste nå er hentet inn. Samtidig kan vi nok ikke regne med like positiv avkastning fremover, sier Slyngstad.

Særlig renteforvaltningen bidro til å sikre merkavkastningen, med sitt bidrag på 3,3 prosentpoeng, mens aksjeforvaltningens meravkastning på lå 0,2 prosentpoeng.

Så langt i år har fondet dermed en meravkastning på 3,4 prosentpoeng. I kriseåret 2008 fikk fondet en mindreavkastning 3,4 prosentpoeng.

Les flere nyheter på E24

Publisert:
Gå til e24.no