Frederik Mohn gikk fra 5 milliarder til 33 millioner i skattbar formue

Frederik Mohn regnes som en av Bergens rikeste, men likningen viser at han knapt betalte formuesskatt i 2020.

Frederik W. Mohn betalte knapt formuesskatt i fjor.
Publisert:

Fjoråret ble turbulent for Frederik Mohn som måtte notere seg store tap på investeringer i oljeriggmarkedet.

De store papirtapene kan imidlertid knapt sammenliknes med endringen i Mohns skattbare formue.

Likningen for bergensmilliardær Frederik Mohn er klar, og den viser at den skattbare formuen er nær forsvunnet. Fra rundt 5 milliarder kroner i 2019 til 33 millioner i 2020. Det er en nedgang på 99,35 prosent.

Samtidig økte den skattbare inntekten 22 prosent i 2020 og endte på 61,5 millioner kroner.

Til sammen bidrar det til at den mediesky milliardæren reduserte skatteseddelen med hele 66 prosent og knapt betalte formuesskatt i fjor.

Mohn måtte i sum «bare» ut med 19,8 millioner til stat og kommune.

Samtidig har Ekaterina Mohn, som har vært gift med Frederik Mohn siden 2004, en inntekt på 159 millioner kroner i 2020. Året før var den skattbare inntekten hennes på litt over 300.000 kroner, ifølge skattelisten.

Dermed tjente hun nest mest i Bergen i fjor, kun slått av Trond Mohn. På tredjeplass ligger Frederik Mohn.

Formuen til Ekaterina Mohn økte til 280 millioner i 2020, fra 161 millioner året før.

Espen Galtung Døsvig (til venstre), Ekaterina Mohn og Birgitte Friele.

Mange mulige forklaringer

Den skattbare formuen kan reduseres fra ett år til et annet på en rekke måter, som blant annet:

  • Eiendeler kan falle i skattbar verdi, eller gjelden kan øke.
  • Man kan forbruke formuen eller skattemessig flytte ut av landet.
  • Man kan foreta såkalte generasjonsskifter eller gi bort formue i gave.
  • Det kan skje endringer i skatteloven som får konsekvenser for hvordan eiendeler og gjeld verdsettes av Skatteetaten.
  • Likninger blir av og til fastsatt feil, fordi man sender feil informasjon til Skatteetaten eller fordi Skatteetaten gjør feil.

BT/E24 vet ikke årsaken til fallet i formue. Vi har kontaktet Frederik Mohn som har avslått å kommentere selvangivelsen for 2020.

Les også

Likningsformuene til Norges rikeste har blitt mindre

Milliarder plassert på Kypros

Selv om den skattbare formuen har nær forsvunnet, er Mohn fortsatt milliardær med god margin.

Bergensinvestoren har samlet sine utallige investeringer i selskapet Perestroika AS.

Fjorårsregnskapet viste et underskudd på 3,3 milliarder ved årsslutt i 2020, etter et kraftig papirtap på aksje- og obligasjonsinvesteringer i oljeriggselskapet Transocean. Børskursen i Transocean har siden steget kraftig og hentet inn noe av tapet.

Investeringen i Transocean eier han gjennom et kypriotisk datterselskap.

Regnskapet viser samtidig at Mohn har lite gjeld, og kunne ved årsslutt i 2020 glede seg over 3,1 milliarder i egenkapital og rundt 685 millioner i gjeld.

Han unte seg da også et utbytte på nær 89 millioner i fjor. Dette kommer til beskatning i året det blir vedtatt på generalforsamling, normalt året etter regnskapsåret.

Ifølge bladet Kapital hadde Frederik Mohn en formue på 2,8 milliarder i 2020. Året etter, i 2021, verdsatte bladet formuen til 4,6 milliarder.

Turbulent fjorår

2020 var preget av turbulens i flere av Mohns engasjement. Bergensinvestoren skilte lag med Per Sævik i Fjord1 etter en maktkamp.

De to investorene skilte imidlertid lag som venner etter at Mohn gikk med på å selge alle sine aksjer i Fjord1 til Sævik.

– Partene skilles som venner og vi ønsker Sævik lykke til, skrev Mohn i en melding til E24.

Sævik var imidlertid ikke den eneste rederen Mohn skilte lag med i fjor.

Gjennom selskapet Møgster Mohn Offshore kontrollerte Frederik Mohn og Helge Møgster nær halvparten av offshorerederiet DOF, men i mai annonserte Mohn at han ville skille lag.

– Han har trukket seg ut av styret og vil nok satse på andre veier. Det er egentlig forståelig. Mer kan jeg ikke kommentere, men det er ikke akkurat solskinn i bransjen, uttalte Møgster til E24.

Les også

Milliardtap for Frederik Mohn

Publisert: