Storbanker hever boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng

Noen dager etter Norges Banks renteheving varsler flere storbanker at boliglånsrenten stiger.

INNHUGG I LOMMEBOKEN: Årets rentehevinger vil merkes på lommeboken.
Publisert:

Både DNB og Nordea melder mandag at de hever renten.

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten på rentemøtet 24. mars, har DNB besluttet å justere renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB, i en uttalelse.

Nye rentesatser gjelder fra 4. april for nye boliglån, og fra 13. mai for eksisterende boliglån.

DNB hever også innskuddsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng, opplyser kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin til E24.

Den beste flytende renten vil være på 1,99 prosent for BLU Start – et lån for unge under 34 år som skal kjøpe sin første bolig, opplyser hun.

Nordea følger etter

Beskjeden kommer etter at Norges Bank satt opp renten med et kvart prosentpoeng til 0,75 prosent, og varslet ytterligere syv rentehevinger innen utgangen av 2023.

Norges Bank forventer at boliglånsrentene dobles fra dagens nivå på rundt to prosent til fire prosent i 2024. Sentralbanken tror imidlertid ikke at innskuddsrentene økes like mye, slik at innskuddsfinansierte lån blir mer lønnsomme.

På den annen side har påslaget i pengemarkedsrentene økt, slik at bankenes innlånskostnader er høyere. Norges Bank antar at dette påslaget kommer noe ned fremover.

I mange tilfeller kan man forhandle seg til bedre rentevilkår om man kontakter banken sin, eller bytter bank. Sindre Noss i Renteradar, som er en forbrukertjeneste der du kan sammenligne renter på boliglån, mener man nå bør vurdere fastrente.

– Som boliglånskunde kan du faktisk nå gjøre et kupp om du binder renten, men det lønner seg å være rask

Regionbanker hever både i sør og nord

Nordea følger etter DNB, og øker rentene på boliglån og innskudd. Rentesats på boliglån økes med inntil 0,25 prosentpoeng.

– I lys av Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten på rentemøte 24. mars og utviklingen i pengemarkedsrentene har Nordea besluttet å justere opp rentene på boliglån og sparekonto, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

På innskuddssiden økes renten med inntil 0,25 prosentpoeng.

– Vi ser en sterk utvikling i norsk økonomi, hvor bedrifter rapporterer at det er stramt arbeidsmarked og hvor det er forventninger om høy lønnsvekst, samtidig opplever mange at prisene stiger raskt på enkelte varer og tjenester. Vi er i tett kontakt med kunder som opplever utfordringer, sier Marjamaa.

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 9. mai 2022, for nye lån vil rentesatsene gjelde fra 29. mars, heter det i Nordeas melding.

Sparebank 1 Nord-Norge var den første banken som meldte om høyere boliglånsrente denne gangen. Oppgangen er på inntil 0,25 prosentpoeng og gjelder fra mandag 28. mars for nye lån, og fra 6. mai 2022 for eksisterende lån.

Banken har foreløpig ikke bestemt hva som skal gjøres med innskuddsrenten.

Også Sparebanken Sør melder at deres boliglåns- og innskuddsrenter heves med inntil 0,25 prosentpoeng. Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 30. mars. Renten på eksisterende lån blir endret med virkning fra 11. mai, og innskudd fra 30. mai.

Sparebank 1 Nordmøre melder tirsdag morgen at de vil heve boliglånsrentene inntil 0,25 prosent fra 10. mai 2022, og for nye lån fra 31. mars 2022.

Les også

– Det blir dyrere med boliglån

Publisert: