Finansministeren om statsbudsjettet: – Krevende

Vedum understreker at offentlig pengebruk må ned for å dempe inflasjons- og rentepress: – Vi ser selvfølgelig at det merkes veldig hardt.

Publisert:

– Det er urolige tider og en ny situasjon som kommer til å kreve en god del enda tydeligere politiske vurderinger, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen samles onsdag og torsdag denne uken for å legge siste hånd på statsbudsjettet for 2023.

I forkant av denne budsjettkonferansen holder finansminister Trygve Slagsvold Vedum foredrag om de økonomiske utsiktene.

– Stor sett er det er veldig høy fart i norsk økonomi… men når du kommer til det nære, ser man den uroen som den enkelte kjenner, sier han.

– Den største uroen dreier seg kanskje om prisveksten, som er høy og selvforsterkende legger han til.

Les på E24+

Ekspertenes sparegrep: – Betyr ikke bare havregrøt og vann

Krevende balansegang

Vedum beskriver situasjonen som «en krevende balansegang». Selv om den norske økonomien er solid, vil regjeringen unngå at innstramminger gir høy arbeidsledighet.

Han påpeker at det er viktig å få ned inflasjonen for å få en tryggere og mer stabil situasjon.

– Derfor må vi dempe farten litt i den offentlige pengebruken, sier han, og minner om at perioder med høy prisvekst ofte har ført til høy arbeidsledighet.

Det er utrolig viktig for det norske samfunnet at vi ikke styrer inn i en periode med høy arbeidsledighet, sier han.

Vedum understreker derfor at vi nå ikke kan tillate oss å øke oljepengebruken.

Hvis vi nå øker oljepengebruken … så skaper vi bare enda flere utfordringer, derfor vil denne regjeringen ha som en klar arbeidsoppgave å redusere oljepengebruken for å nå de målene vi ønsker.

Svakere vekst?

I det reviderte budsjettet for i år lå oljepengebruken på 352,2 milliarder kroner, tilsvarende 2,9 prosent av Oljefondet. Det var i mai, da det lå an til en vekst i den norske fastlandsøkonomien på 3,6 prosent i år og 2,3 prosent neste år.

– Mange venter nedgangstider i Europa og USA. Vil det også gi svakere vekst i Norge enn tidligere anslått?

– Norge er en veldig åpen økonomi, så vi blir veldig påvirket av det som skjer ute. Det siste året har vist at prognosene stadig endres, så jeg skal være forsiktig...men det du sier nå understreker alvoret i den situasjonen vi er inne i, sier Vedum.

Inflasjonen har fortsatt å overraske kraftig den siste tiden. I mai anslo regjeringen en inflasjon på 3,4 prosent i år. Til sammenligning steg inflasjonen til 6,8 prosent i juli, ifølge SSB.

– Det med prisvekst er helt avgjørende for hverdagsøkonomien til folk, sier Vedum.

Samtidig har Norges inntekter fra olje og gass skutt ytterligere fart.

Energikrise

Vedum trekker også fram krisen i det europeiske energimarkedet som en stor og tung prioritering som vil kreve milliardbeløp i neste års statsbudsjett.

– Vi kommer til å gjøre flere grep på strøm.

I tillegg til høyere strømpriser er rentene på vei oppover.

– Vi ser selvfølgelig at det merkes veldig hardt hvis renta går opp, sier Vedum og viser til at vi er på verdenstoppen når det kommer til gjeldsgrad.

– Vi må ikke gjøre grep som forsterker presset på renta.

Regjeringen møtes til budsjettkonferanse to ganger i året. Først i mars, da grunnlaget for arbeidet med neste års statsbudsjett blir lagt. Deretter i august, der ministrene blir enige om hvordan den endelige fordelingen av pengene på statsbudsjettet for det påfølgende året skal fordeles.

Statsbudsjettet for 2023 presenteres 6. oktober.

Publisert:
Gå til e24.no