Regjeringsutvalg foreslår å begrense midlertidige ansettelser

I dag mottok arbeidsministeren en utredning om fremtidens arbeidsliv. Utvalget ber om at regjeringens utvidelse av midlertidige ansettelser fra 2015 fjernes «for å unngå todeling i arbeidslivet».

Publisert:

Fremtidens arbeidsliv er et offentlig utvalg som skal vurdere ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

Det er advokat Jan Fougner som har ledet det regjeringsoppnevnte utvalget, og i dag leverte de sin utredning til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utvidelsen som Erna Solbergs regjering innførte i 2015 sa at det ikke lenger var krav til særskilte grunner for å benytte midlertidig ansettelse. Denne foreslår utvalget nå å fjerne.

Utvalget begrunner avgjørelsen med at det blant annet ikke ser ut til at regjeringens utvidelse fra 2015 har gitt «ønsket springbretteffekt» for personer i situasjoner hvor arbeidsgiver «kan oppleve at det er knyttet risiko til ansettelsen».

Men arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener at fokuset på midlertidig ansettelser «er noe av det minst interessante i rapporten».

– Det var mye diskusjon rundt dette i 2015, men den endringen er ikke det viktigste i rapporten, den fikk aldri store utslag.

Han peker samtidig på utvalgets bemerkning om at det har vært en jevn økning i andelen fast ansatte de siste 20–25 årene, og mener endringen i realiteten fikk liten betydning.

Les også

Arbeidstilsynet felt for diskriminering av arbeidssøker

Støre: - Høyresiden tar feil

– Denne rapporten viser framfor alt at Solbergs politikk for framtidens arbeidsliv er feilslått, sier Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartilederen mener at utvalgets avgjørelse om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, «som Erna Solberg tvang gjennom», er illustrerende.

– Høyreregjeringen har snakket om å gjøre noe for norsk arbeidsliv i snart åtte år. Når de omsider utreder det de har pratet om, konkluder både ekspertene og fagforeningene med at langt fra nok er gjort, og at mye av det som faktisk er gjort, tar oss i feil retning, uttaler Støre.

Det er ikke Røe Isaksen enig i.

– Vi har en lavere andel midlertidige ansatte i dag enn noen gang siden vi begynte å måle dette i 1996, forklarer ministeren.

Unio-leder Ragnhild Lied uttaler at flertallet i utvalget har anbefalt «flere viktige justeringer av lovverket», og utdyper:

– Det handler blant annet om å begrense muligheten for midlertidige ansettelser og klargjøre arbeidstakerbegrepet slik at de som er arbeidstakere enklere vi kunne klassifiseres som det, sier hun.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre kritiserer Solberg-regjeringens politikk for fremtidens arbeidsliv. Han får motstand av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidstakersiden jubler

I rapporten fremgår det også at utvalget slår fast at det vil være «uheldig dersom lavlønnskonkuranse og løs tilknytning av arbeidskraft» får fotfeste i norsk arbeidsliv.

Kari Sollien, leder i Akademikerne, mener det må tas større grep for å få ned ledigheten for universitets- og høyskoleansatte.

– Ledigheten i denne sektoren er fortsatt betraktelig høyere enn i resten av arbeidslivet, uttaler hun, og legger til:

– Vi går glipp av mange av de beste hodene fordi utsiktene til fast jobb er dårlige. Norge har ikke råd til å sløse bort dyktige forskertalenter.

Les også

Den norske modellen står seg også i fremtiden

Videre fremgår det at det overordnede målet er å legge til rette for et organisert arbeidsliv som er forankret i tariffavtaler, med «en høy andel faste ansettelser».

– Vi er veldig tilfreds med å ha fått gjennomslag for forslag som styrker den norske modellen. Dette er forslag som vil styrke det organiserte arbeidslivet og ansattes arbeidsvilkår i hele norsk arbeidsliv, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Arbeidstakersiden står samlet om å redusere bruken av midlertidige stillinger. Trygge jobber er viktig for alle, uavhengig av utdanning og yrke, supplerer Sollien i Akademikerne.

Les også

Regjeringen forlenger midlertidig lov om konkursbeskyttelse

Publisert: