– Det er godt vi har små og mellomstore bedrifter, skriver kronikkforfatteren - administrerende direktør i rådgivnings- og revisorselskapet BDO. Bildet viser gågata i Sandnes sentrum.

De små selskapene må få egen stortingsmelding

Petroleumsnæringen vil miste mye av sin betydning som vekstmotor for norsk økonomi fremover, skriver regjeringen i sin perspektivmelding fremlagt 12. februar. Da er det godt at vi har små og mellomstore bedrifter. Nå må regjeringen følge opp med en SMB-melding.

 • Martin Aasen
  Martin Aasen
  Administrerende direktør i BDO
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Det er dystre fremtidsutsikter regjeringen nå presenterer for Stortinget.

Frem mot 2050 ventes det et kraftig fall i Norges petroleumsproduksjon på 65 prosent. En lavere oljepris som følge av at verden blir mindre avhengig av fossil energi vil gi et inntektsfall som er enda høyere. Økte offentlige utgifter og lavere inntekter kan øke budsjettunderskuddet til 150 milliarder kroner fra 2030 til 2060, ifølge E24.

Samtidig har Norge gjort seg stadig mer avhengig av oljeinntekter for å finansiere voksende offentlige utgifter, som før korona utgjorde rundt 60 prosent av fastlands-BNP. Det ga oss en OECD-rekord. Nesten hver tredje nordmann er ansatt i offentlig sektor, og da er ikke ansatte i de mange statseide virksomhetene inkludert.

Det er positivt at regjeringen er så åpen om utfordringene som møter norsk økonomi på lang sikt. Det betyr at vi har tid til å finne og gjennomføre nødvendige tiltak, forhåpentligvis uten å ødelegge den velferdsstaten vi har bygget opp de siste 70 årene.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) har vært ryggraden i norsk økonomi både før og etter at oljeinntektene begynte å strømme inn på 70-tallet. Før korona sto SMB for 42 prosent av verdiskapingen, 62 prosent av sysselsettingen og 38 prosent av skatteinngangen i Norge, ifølge SMB Norge og DNB/Ny Analyse.

Sannsynligvis er potensialet langt større. To undersøkelser BDO gjennomførte før jul i fjor, omtalt i E24, viste at SMB håndterte korona-krisen ved bruk av egen kompetanse og sine lokale nettverk. Kun 3 av 10 små- og mellomstore bedrifter trakk frem myndighetenes tiltakspakker som den viktigste redningsbøyen.

Noen bransjer er selvfølgelig langt hardere rammet enn andre, men svarene viser en vilje til nytenkning, nettverkstankegang og innsatsvilje som er imponerende.

Perspektivmeldingen viser oss at SMB kommer til å bli enda viktigere de neste 40 årene. Det er her vi finner vekstmotoren regjeringen etterlyser. Det er SMB som vil kunne skape lønnsomme løsninger på miljø- og klimautfordringene og det er SMB som vil sikre at vi bruker all tilgjengelig arbeidskraft, og dermed også øker mangfoldet i arbeidslivet.

Perspektivmeldingen gir en grundig oversikt over utfordringene fremover, men sier lite om hvilke tiltak som trengs. Det er derfor nødvendig at regjeringen følger opp perspektivmeldingen med en SMB-melding. Den må sørge for at SMB får nødvendige rammebetingelser for å skape maksimal sysselsetting og verdiskaping.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Perspektivmeldingen
 2. Økonomi
 3. SMB Norge

Flere artikler

 1. Regjeringen ser et årlig inndekningsbehov på 5 mrd. mot 2060

 2. Regjeringsutvalg vil øke boligskatten – Sanner nekter

 3. Betalt innhold

  Norges nyeste næring: Oljepenger

 4. Gjentar bønn om forsiktig pengebruk: – En utfordring å få gjennomslag

 5. Betalt innhold

  Klima, utenforskap og ulikhet. Utfordringene står i kø for den neste regjeringen.