Tidligere oljeministre må inn på teppet etter oljeleting i nord

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil ha svar direkte fra ledende oljebyråkrater i kontrollsaken om åpningen av Barentshavet sørøst.

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe er blant dem som må forklare seg for Stortinget.
Publisert:

Flere ledende byråkrater i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet inviteres nå til høring i saken 15. februar.

Komiteen er enstemmig i beslutningen.

SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård sier det er nokså sjelden at komiteen inviterer ansatte i embetsverket på denne måten.

– Men her er det et poeng å kaste lys over det mektige oljebyråkratiet, sier han.

Komiteen har også invitert nåværende olje- og energiminister Tina Bru (H) og de tidligere olje- og energiministrene Ola Borten Moe (Sp) og Åslaug Haga (Sp) til høringen.

Det er ingen plikt til å møte. De ansatte i byråkratiet bestemmer dermed selv om de vil forklare seg.

Ukjente oljetall

Bakteppet er dokumenter som er lagt fram i forbindelse med Høyesteretts behandling av det såkalte klimasøksmålet.

Der kommer det fram at Oljedirektoratet hadde gjort beregninger av lønnsomheten ved olje- og gassutvinning i Barentshavet sørøst, men at disse ikke ble delt med Stortinget før de folkevalgte vedtok å åpne havområdene for petroleumsvirksomhet.

Saksordfører Terje Breivik (V) mener det store spørsmålet er hvorfor beregningene fra Oljedirektoratet ikke ble formidlet videre.

– Det viktigste er å få avdekket om Stortinget fikk den informasjonen som Stortinget skulle hatt med tanke på en så viktig beslutning, sier han.

Øvstegård mener det framstår som om embetsverket aktivt filtrerte kunnskap til fordel for oljeindustrien.

– Det må vi til bunns i, sier han.

SV-politikeren understreker likevel at det er statsråden som sitter med ansvaret.

Minustall

Oljedirektoratets første tall på lønnsomheten ved olje- og gassvirksomhet i Barentshavet sørøst lå i et regneark som ble sendt på epost til Olje- og energidepartementet i mars 2012.

Disse beregningene viste at virksomheten kunne gå om lag 1,8 milliarder kroner i minus ved et lavt scenario. Men tallene var usikre, og Oljedirektoratet advarte mot å overtolke dem.

I 2013 gjorde Oljedirektoratet nye beregninger basert på oppdatert kunnskap. Også her kom det fram at virksomheten kunne bli ulønnsom. Men de oppdaterte beregningene ble liggende i direktoratets interne arkiv.

Ingen av lønnsomhetsberegningene ble lagt fram for Stortinget eller offentligheten før beslutningen om å åpne Barentshavet sørøst ble tatt.

Invitasjonsliste

Dette er listen over dem som nå inviteres til kontrollhøringen:

 • olje- og energiminister Tina Bru (H)
 • tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
 • tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp)
 • Benvenutta Henriksen, underdirektør leting i Oljedirektoratet
 • Terje Sørenes, fagkoordinator petroleumsøkonomi i Oljedirektoratet
 • Espen Andreas Hauge, tidligere underdirektør i Olje- og energidepartementet
 • Bente Jarandsen, sjefingeniør i Oljedirektoratet
 • Sissel Eriksen, tidligere letedirektør i Oljedirektoratet
 • Lars Erik Aamot, ekspedisjonssjef og leder av olje- og gassavdelingen i Olje- og energidepartementet
 • Gaute Erichsen, avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet
 • Rolf Wiborg, varsler i Oljedirektoratet
Les også

Jusprofessor om klimasøksmålets dom: – Høyesterett har stilt seg på feil side av historien

Les også

Ola Borten Moe kan bli innkalt til olje-høring

Publisert:
Gå til e24.no