Slik fordeles Solbergs skattelettelser: Mest til de som tjener best

STORTINGET (VG) Regjeringen gir 200 kroner i skattelette til de som tjener opptil 100 000 kroner. Men er bruttoinntekten over en million, kan Solberg-regjeringen tilby 3400 kroner i gjennomsnittlig skattekutt.

ERNAS PLAN: Statsminister Erna Solberg på Stortinget etter at finansminister Jan Tore Sanner har lagt frem statsbudsjettet for 2021.
Publisert:

Dette fremgår av regjeringens egen fordelingstabell i statsbudsjettet for 2021:

– 78 prosent av skattyterne får lavere skatt neste år, skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i forslaget til nasjonalbudsjett.

Les også

Dette gjør budsjettendringene med din økonomi

Men regjeringen legger ikke skjul på hvem som får de største lettelsene:

– Målt i kroner er det likevel de med de høyeste inntektene som får mest skattelettelse. Det skyldes i hovedsak at økningen i verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler gir lavere formuesskatt, skriver Sanner.

Se VGTVs direktesending om statsbudsjettet her:

200 kroner i skattelettelse til lavtlønte

Fordelingstabellen viser at de som tjener under 100 000 kroner, får 200 kroner i gjennomsnittlig lettelse. Dette gjelder nesten 400 000 personer – den største gruppen i regjeringens oversikt.

Lettelsen blir noe større, desto mer man mottar i bruttoinntekt: For de som tjener mellom 500 000 kroner og en million kroner, er Solberg-regjeringens skattelette mellom 500 og 800 kroner.

Les også

Støre og Tajik til angrep på redusert formuesskatt: – Skandale

De nær 300 000 skattyterne med over en million kroner i bruttoinntekt., får en gjennomsnittlig lettelse på 3400 kroner. Det store utslaget skyldes at regjeringen reduserer verdsettelsen av aksjer i formuesskatten.

Se tabellen her:

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/17512

Regjeringen presiserer at flere av forslagene som gjelder skatt på inntekt for personer, er ikke med i fordelingsberegningene.

Det gjelder blant annet økningen i grensen for skattefrie gaver, skattefritak for arbeidsgiverfinansiert influensavaksine, og økt skattefri fordel ved ansattes
kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet.

Totalt 180 mill. i skattelettelse til trygdede

Finansdepartementet har også publisert tall for skatte-endringene for noen enkelt-grupper:

** Selvstendig næringsdrivende får omlag 130 millioner kroner i samlede lettelser, en gjennomsnittlig lettelse på om lag 1 300 kroner. Av dette er 900 kroner lettelse i formuesskatten.

Les også

Statsbudsjettet på 1–2–3

** Alderspensjonister får samlet sett en skattelettelse på om lag 600 mill. kroner. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig skattelettelse på om lag 600 kroner, hvorav 200 kroner kan tilskrives formuesskattelettelsene.

** Trygdede får samlet sett en skattelettelse på nesten 180 mill. kroner. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig skattelettelse på om lag 400 kroner, hvorav lettelsene i formuesskatten utgjør 50 kroner.

Skarp kritikk

– Med dette budsjettet blir det billigere å være en av de rikeste, og dyrere å være syk, men Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til VGTV om forslaget til statsbudsjett.

Grepet de gjør på formueskatten, er å kutte for folk som har aksjer, mener han.

– Alt skal bli bra, sier Jan Tore Sanner, men spørsmålet er for hvem? spør Støre.

Også Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, er kritisk til at kutten i formueskatt tjener de som allerede tjener best.

– Hva slags politikk er dette? At de som allerede i utgangspunktet har mest penger, er de som skal få de store skattekuttene? Det er dårlig høyrepolitikk, og det er unorsk, raser han.

SV-politiker Kari Elisabeth Kaski sier klimastrategien i statsbudsjettet ikke er tilstrekkelig, og at man ikke gjør nok for å nå klimamålene. Likevel mener hun skattekuttene er det største problemet i årets budsjettforslag.

– Vi vil at klimautslippene skal ned, forskjellene skal ned og regjeringen skal vekk, sier Kaski.

Sanner: Dette får en vanlig familie

Men Jan Tore Sanner argumenterer for at han virkelig gir brede skattelettelser forslaget til statsbudsjettet:

– Vi reduserer trinnskatten på de laveste trinnene, og vi øker minstefradraget. Det innebærer at en vanlig familie kan få mellom 1000 og 2000 kroner i skattelettelse, og omlag 600 kroner i snitt for en vanlig inntekt. Gjennom disse åtte årene kommer en vanlig familie ut med 14 000 kroner ekstra sammenlignet med de rødgrønnes skatteopplegg, sier finansministeren til VG.

Han sier at andre mekanismer i økonomien bidrar til utjevning:

– Hva skaper ulikhet? Partiene på venstresiden stirrer seg blind på ligningsprotokollen. Vi mener at satsing på utdanning, kompetanse og å få flere i jobb er det viktigste for å redusere ulikhet. Derfor er det viktigste neste år at vi skaper og trygger flere jobber, sier Jan Tore Sanner.

På sin pressekonferanse onsdag fikk Sanner spørsmål om opposisjonens knallharde kritikk mot skatteopplegget:

– Det er ikke uvanlig at det brukes harde ord når budsjettet legges fram. Jeg har hørt vel så harde ord tidligere, sier han.

Norsk Industri: Feilslått kritikk

Stein Lier Hansen, toppsjef i Norsk Industri, roser ikke overraskende regjeringen for grepet på formuesskatt.

– Arbeiderpartiet har tidligere vært enig i at aksjer bør verdsettes lavere. Jeg er svært overrasket over kritikken fra Støre. Den er feilslått, sier han til VG.

– Det er viktig at private eiere av små bedrifter kan bruke pengene til å utvikle bedriften i stedet for å betale en skatt som ingen andre land har. Da får man heller beskatte andre typer formuer hardere, sier Stein Lier Hansen, som har en fortid som statssekretær for Ap.

Publisert: