Jekker opp oljepengebruken

Årets oljepengebruk ventes nå på 337 milliarder kroner, betydelig høyere enn anslått i oktober, ifølge saldert budsjett. Samtidig ventes statens inntekter fra olje og gass å bli nesten 150 milliarder kroner høyere enn tidligere anslått.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bruker litt mer oljepenger enn ventet i år, men kan også glede seg over enda større olje- og gassinntekter enn tidligere ventet.
Publisert:

Det kommer frem i en melding Finansdepartementet har sendt ut om nysaldert budsjett.

Oljepengebruken i 2022 anslås nå til 337,2 milliarder kroner, mens den i statsbudsjettet i oktober ble anslått til 323,3 milliarder. Departementet oppgir ikke hvorfor pengebruken nå er høyere enn tidligere, men disse tallene blir ofte justert underveis i året.

Dette tilsvarer 2,7 prosent av Oljefondets verdi ved inngangen til året, mens pengebruken tidligere var anslått til 2,6 prosent av fondet. Norske regjeringer skal etter planen holde den årlige bruken av oljepenger på under tre prosent av fondets verdi, for å unngå å tappe for mye av fondet over tid.

Oljepengebruken i 2022 er ventet å utgjøre 9,7 prosent av trend-BNP i fastlands-Norge.

Tjener mye på dyr gass

Statens inntekter fra eierskapet i olje- og gassfelt på sokkelen, skatter og avgifter på oljesektoren og utbytte fra Equinor ventes nå på enorme 1.316 milliarder kroner i år. I oktober ventet regjeringen inntekter på 1.169 milliarder kroner fra olje og gass i år.

«Økningen skyldes i hovedsak høyere anslag på gassprisen», skriver regjeringen i en melding.

For ett år siden ventet regjeringen å tjene 227,5 milliarder kroner på olje og gass i år.

Også til neste år ventes disse inntektene å bli svært høye.

Regjeringen anslo i statsbudsjettet i oktober at den ville dra inn 1.384 milliarder kroner på olje og gass i 2023. Til sammenligning hadde staten en netto kontantstrøm fra petroleumsnæringen på 287,5 milliarder kroner i 2021.

Høyere pengebruk i 2020 og 2021

Regjeringen opplyser hvert år om budsjettet er ventet bidra til høyere eller lavere økonomisk aktivitet enn forrige års pengebruk.

Ifølge regjeringen er årets pengebruk nå beregnet å gi en negativ budsjettimpuls på 0,8 prosent, mens budsjettet tidligere var anslått å gi en negativ impuls på 1,2 prosent.

Oljepengebruken i år er lavere enn i de to foregående årene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om