Solen skinner på lærerne

Kommunene er Norges suverene vekstnæring. I løpet av tre år blir det 50000 nye jobber i offentlig sektor.

Maren Kaarby, Ingvild Hansen Gunnes og Tale Tveit kunne velge og vrake i lærerjobber. De gleder seg til å starte som lærere i Oslo til høsten. Finanskrisen når ikke frem til deres arbeidsmarked.
Publisert:

–Jeg kom på tre jobbintervjuer, og fikk alle tre jobbene, sier Ingvild Hansen Gunnes (28).

–Jeg kunne velge på øverste hylle, sier Tale Tveit (25).

–Jeg jobbet deltid ved siden av studiene på den skolen jeg ønsket meg. Så ble deltidsjobben omgjort til full stilling. Jeg søkte, og fikk den, sier Maren Kaarby (26).

De tre jentene er nettopp ferdig utdannede allmennlærere ved Høyskolen i Oslo. De hadde ingen problemer med å få seg jobb i Oslo-skolen.

Vekstnæring
Både tunge trender og statlige krisemilliarder gjør kommunene til Norges desiderte vekstnæring. Siden inngangen til 2008 har det blitt 2000 flere kommuneansatte. I industrien og i bygg og anlegg har det blitt 12000 færre jobber i det samme tidsrommet.
Kommunale skoler skal utdanne fremtidens hender og hoder, mens den kommunale eldreomsorgen skal ta seg av stadig flere eldre som lever stadig lenger. På toppen står en rik stat med Oljefondet fullt av penger.
Aftenposten møter de tre ferske lærerne i varm sommersol utenfor en skole i Oslo. Det er langt til tomme industrihaller på Vestlandet og skrinlagte byggeprosjekter landet rundt.
Midt i mai beregnet Utdanningsetaten i Oslo kommune at den kom til å utlyse 750-800 lærerjobber før høsten.
–Antall søkere til ledige lærerstillinger varierer fra skole til skole. Vi har ikke fått melding om at det er spesielt vanskelig i år, sier utdanningsdirektør Astrid Søgnen.
Likevel: Noen skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand sliter med å få lærere med de riktige fagene.

Endrer seg
Både i gode og dårlige tider er det en strøm av nye jobber inn i arbeidsmarkedet, samtidig som andre jobber forsvinner. Men det siste året har strømmen av nye jobber forandret seg. Tall fra arbeids- og velferdsetaten Nav viser:
* I mai ble det meldt inn 8000 nye jobber i undervisning og pleie, helse og omsorg. Dette er nesten det samme som i mai i fjor.
* For bygg og anlegg og industriarbeid ble det meldt inn bare 2200 nye jobber i mai. Dette er henholdsvis 35 prosent og 56 prosent færre enn i fjor.

Flere i kommunen
Det blir 50000 flere offentlig ansatte til 2011, spår SSB. Det aller meste av veksten kommer i kommunene.
–På noen års sikt vil kommunene få et kjempeproblem med å få tak i nok folk. En viktig utfordring blir å bygge sterke fagmiljøer ute i de enkelte kommunene, sier direktør Gudrun Grindaker i kommunenes interesseorganisasjon KS.

Gleder seg
De tre ferske lærerne gleder seg til høsten som kommunalt ansatte.
–Jeg kunne lete meg frem til det jeg hadde mest lyst til, sier Tveit.
Andre får det verre de neste årene. Byggenæringens Landsforbund regner med 35000 færre sysselsatte i bygg og anlegg, regnet fra i fjor til neste år. For industrien regner Statistisk sentralbyrå (SSB) med at sysselsettingen faller fra 300000 i fjor til 260000 i 2011.
Neste år vil ledigheten i Norge nå toppen med 125000 uten jobb.
Les flere E24-nyheter

Publisert: