FÅR REFS AV RIKSREVISJONEN: Ett forvaltningsfond fikk 500 mill. i honorar

Riksrevisjonen er kritisk til at NBIM utbetalte 500 millioner i honorar til ett forvaltningsfond ifjor.

MÅ LEVERE: Norske økonomer følger nøye med på hvilken meravkastning Oljefondets sjef Yngve Slyngstad skaper gjennom aktiv forvaltning.
Publisert:

Norges Bank Investment Management (NBIM), som står for forvaltningen av Oljefondet, utbetalte 500 millioner kroner til ett forvaltningsselskap i avkastningsavhengig honorar i 2009.

Det er kritikkverdig, fastslår Riksrevisjonen i den årlige revisjons- og kontrollrapporten for budsjettåret 2009, som blir publisert tirsdag.

- For å bruke et nordnorsk uttrykk: Det er helt borti staur og vegger, raser riksrevisor Jørgen Kosmo på dagens pressekonferanse.

Utbetalingen kom som følge av en avtale med den eksterne forvalteren, som var uten øvre beløpsgrense.

- Riksrevisjonen finner det sterkt kritikkverdig at det inngås avtaler til slike vilkår og stiller spørsmål ved Norges Banks internkontroll i denne sammenheng, skriver Riksrevisjonen.

- Riksrevisjonen stiller spørsmål ved om departementet har oppfylt sitt oppfølgingsansvar overfor Norges Bank, når de ikke har rutiner for å følge opp forvaltningsavtaler som inngås.

Oljefondet: Slår tilbake mot honorarkritikk

Kommunikasjonsrådgiver i Norges Bank Investment Management (NBIM), Øystein Sjølie forklarer at denne typen avtaler jevnlig benyttes i forbindelse med eksterne forvaltere.

- Vi er svært fornøyd med denne avtalen. Honoraret til denne forvalteren var høyt, fordi resultatene som ble levert var eksepsjonelt gode, sier Sjølie til E24.

- Bør ikke skje igjen

Riksrevisjonen er svært kritisk til at at Finansdepartementet ikke engasjerer seg i arbeidet med oppfølging av eksterne forvaltere slik de har avtalemessig adgang til.

- Vi kan ikke forvente at Finansdepartementet skal føre kontroll med den enkelte avtale. Men det er Finansdepartementets ansvar at det finnes et regelverk som forhindrer denne type avtaler. Vi får håpe at det aldri skjer igjen, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

I 2009 ble Statens pensjonsfond utland (SPU), ofte omtalt som Oljefondet, belastet med forvaltningskostnader på totalt 3,2 milliarder kroner av Norges Bank. Av dette var 1,4 milliarder kroner, eller rundt 44 prosent, avkastningsavhengige honorarer til eksterne forvaltere.

Skulle hatt 900 millioner

Forvalteren som fikk utbetalt 500 millioner kroner, skulle egentlig hatt et enda større honorar, opplyser Riksrevisjonen.

Opprinnelig avtale ville ha medført et honorar på 900 millioner kroner, men NBIM fikk forhandlet honoraret ned til 500 millioner kroner høsten 2009.

- Honoraret framstår både før og etter reforhandling av avtalen som påfallende høyt, så vel beløpsmessig som prosentuelt, heter det i rapporten.

Verdien av Oljefondet rundet tirsdag 3.000 milliarder kroner.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: