Slik ble milliardene rotet bort

2008 var historiens verste kriseår i finansmarkedene. Oljefondets egne forvaltere gjorde det enda verre: De tapte over 70 milliarder kroner ekstra.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem og Oljefond-sjef Yngve Slyngstad hadde en dårlig dag på jobben i går.
  • CARL ALFRED CARL ALFRED DAHL
  • SIGURD SIGURD BJØRNESTAD
Publisert:

Gjennom aktive plasseringer fikk Oljefondet et ekstra tap på rundt 73 milliarder kroner i fjor. I sine forsøk på å tjene ekstra penger økte forvalterne tapet fra 560 milliarder kroner til 633 milliarder kroner.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem startet dagen offensivt i går.

– Man finner ikke noe sted man kan gjemme seg!

Han ramser opp: Andre store fond har tapt, det har vært tap for staten på Oslo Børs og staten har tapt stort på den formuen som består av olje og gass under havbunnen.

Altså: Alle som hadde mange milliarder plassert i finansmarkedene i fjor, ville ha gått på tap. Uansett.

Betyr lite nå

Noen umiddelbar effekt for folk flest får ikke de store tapene i 2008. Finansminister Kristin Halvorsen har i krisetidene allerede frigjort seg fra den gjeldende regelen om å bruke 4 prosent av fondets verdi. Hun bruker mye mer, og slik blir det også i 2010.
Men på lang sikt blir det mindre å bruke på gode formål, hvis ikke finansmarkedene tar seg kraftig opp igjen. Det er innenfor forvaltningen av obligasjoner (omsettelige lånepapirer) det gikk helt galt i fondets aktive forvaltning. En passiv spredning av penger i obligasjonsmarkedet ville i fjor ha gitt en avkastning på 6,1 prosent. Fondet fikk en avkastning på minus 0,5 prosent.
Også innen aksjer gikk det dårligere enn den generelle markedsutviklingen, men mindreavkastningen var beskjeden sammenlignet med obligasjonene.

Kritisk

Thore Johnsen ved Handelshøyskolen i Bergen er kritisk til risikoen fondet har tatt.
– Forvalterne så ut til å være blant verdens beste på rentepapirer de første ti årene, men har vært blant de dårligste i nedgangen. Det tyder på at de tok for stor risiko, sier han.
Førsteamanuensis i økonomi Espen Sirnes ved Universitetet i Tromsø er enig:
– Aktiv forvaltning lønner seg ikke. Fondet tjente godt i gode år på grunn av høy risiko, ikke nødvendigvis dyktighet.
Her kom de største tapene:

  • Boliglån. Verdien på fondets obligasjoner i det amerikanske boligmarkedet falt med rundt 25 milliarder kroner mer enn det generelle fallet i markedet for slike obligasjoner.
  • Banker. Fondet tapte rundt 20 milliarder mer på obligasjoner utstedt av europeiske banker, med sikkerhet i underliggende boliglån eller lån til offentlig sektorobligasjoner, enn en passiv plassering i markedene ville ha gjort.

Fortsatt aktiv

Gjedrem har likevel tro på at fondet skal slå markedet i det lange løp.
– Våre erfaringer med aktiv forvaltning på aksjesiden er gode. På rentesiden har vi hatt skuffende resultater, og der legger vi om forvaltningen, sier han.
De dårlige resultatene for 2008 har ført til en rekke endringer i fondets drift. Slyngstad har fått nye og innstrammede fullmakter. Årslønnen hans er kuttet fra 5,7 millioner kroner til 3,5 millioner kroner. Det som tidligere var mange mindre forvaltningsoppdrag til egne og eksterne forvaltere er slått sammen til flere store.
Utviklingen hittil i år har vært som i siste kvartal i fjor. Markedene for både aksjer og obligasjoner har fortsatt å svekke seg i stor fart. Det viser at det kan gå like ille eller enda verre med fondet i 2009. Men i går uttrykte Gjedrem stor tro på aksjemarkedet og kapitalismens fremtid.
Tror stø kurs gir full pott

Kristin Halvorsen holder fast på Oljefondets strategi til tross for giganttapet, og tror på rekordavkastning i årene fremover.

På tross av rekordhøye tap i Oljefondet, vil ikke finansminister Kristin Halvorsen endre på grunnlaget for forvaltningen av oljeformuen.

– Det er akkurat sånne ting som å forandre på forvaltningen vi ikke må gjøre i turbulente tider som dette. Da er det viktig å holde seg til den strategien man har valgt, sier hun.

E24-LESER: "Det er som å si at jeg har bestemt meg for å kjøre min bil rett frem, uansett hva som måtte komme av hindringer."

Kjøper flere aksjer

Hun presiserer samtidig at fondet ikke har solgt andelene som har falt i verdi, og dermed ikke har realisert tapet.
– Vi var forberedt på at vi kunne få dårlige år, men det ligger store utfordringer i å plassere så mye penger. Forvaltningen er gjort forsvarlig, men den kan bli bedre. Derfor strammer vi inn på den aktive forvaltningen av fondet, sier hun.
Fondet er i ferd med å øke aksjeandelen fra 40 til 60 prosent, og hadde ved årsskiftet omtrent halvparten av formuen i aksjer. Den andre halvparten er plassert i obligasjoner.
– Dette kan bli historien om de gode aksjekjøpene vi gjorde i 2009. Aksjer er billig nå, sammenlignet med hva de kostet før. Om fremtiden vil vise at aksjene var billige nå er selvfølgelig knyttet til betydelig usikkerhet, sier Halvorsen.


Les flere nyheter på E24.no

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Vil sparke hele Oljefondet

  2. Mener Gjedrem bløffer om investeringene

  3. Mener Kristin bløffer om Oljefondet

  4. Kristin vil sjekke Slyngstad

  5. Oljefond-sjefen grilles i Stortinget