Olsen: Norges Bank godt rustet til å forvalte oljefondet

Sentralbanksjef Øystein Olsen er ikke i tvil om at Norges Bank også i fremtiden kan forvalte oljefondet, men åpner for å vurdere dagens styringsmodell nærmere.

ORGANISERING: Sentralbanksjef Øystein Olsen sier de er godt rustet til å forvalte Oljefondet.
Publisert: Publisert:

Norges Bank avga torsdag sitt høringssvar om Gjedrem-utvalgets forslag til fremtidig organisering av sentralbanken.

Utvalget foreslo før sommeren å flytte Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet, ut av Norges Bank.

– Norges Bank er godt rustet til å forvalte SPU og ivareta sentralbankoppgavene også fremover. Samtidig ser hovedstyret at det er utviklingstrekk som tilsier at sider ved dagens organisering og styringsmodell kan vurderes nærmere, sier Olsen torsdag.

– Dersom forvaltningen utvikles i retning av å inkludere flere unoterte aktivaklasser, og forvalter får større ansvar for investeringsstrategi og etiske vurderinger, kan det tale for at forvaltningen av fondet organiseres utenfor sentralbanken, uttaler sentralbanksjefen.

Slik vil Gjedrem endre Norges Bank

Stort og komplekst

Gjedrem-utvalget begrunnet sitt forslag om å flytte oljefondet ut av Norges Bank med at fondet er blitt stort og komplekst. Utvalget foreslo derfor at fondet skal forvaltes av et eget særlovsselskap utenfor Norges Bank. Oljefondet er i dag underlagt Norges Bank, og det er hovedstyret i sentralbanken som er fondets styre.

Olsen argumenterer videre med at hvis fondet forblir i banken, vil opprettelsen av en egen komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet kunne bidra til å «redusere spennet i hovedstyrets ansvarsområde».

– Dersom fondet flyttes ut, svekkes argumentene for en egen fagkomité. Et styre med omtrent samme type sammensetning som i dag, men der kompetansen vris mot sentralbankvirksomheten, vil da kunne fungere godt. Med sentralbanksjefen som styreleder er det naturlig at tilsynet med styrets virksomhet fortsatt ivaretas av representantskapet, skriver banken.

Kan bli skilsmisse i Norges Bank: Dette skjer med Oljefondet

Strid

For få dager siden meldte Dagens Næringsliv at oljefondets sjef Yngve Slyngstad vil flytte fondet ut av sentralbanken, men at Olsen er uenig. Den 9. oktober la Slyngstad fram sitt og fondets syn for hovedstyret i Norges Bank. Her skal han ha foreslått å trekke ut fondet.

Olsen understreket at Norges Bank har vært «et godt hjem» for fondet da Gjedrem-utvalgets rapport ble lagt fram før sommeren.

– I lys av den utvikling fondet har hatt, og betydningen for norsk økonomi fremover, er det nå naturlig med en ny vurdering av fondets organisering, sa han da.

Høringsrunden om Gjedrem-utvalgets rapport avsluttes i høst. Finansdepartementet kommer deretter med et forslag til Stortinget for en endelig avgjørelse.

Publisert: