Tangen har kostet Norges Bank nesten 2 millioner kroner

Norges Bank har kjøpt seg hjelp for å ansette Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet. 10. august er det høring i Stortingets finanskomité om ansettelsen.

Nicolai Tangen begynner som sjef i Oljefondet i september.
Publisert: Publisert:

Norges Bank har frem til utgangen av juni hatt 1.919.199 kroner i eksterne utgifter for å ansette Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.

Det viser tall som Aftenposten/E24 har fått innsyn i. Tallet inkluderer utgifter til rekrutteringsfirmaet Russel Reynolds og hodejeger Harald Kringlebotn, samt utgifter til eksterne advokater.

Norges Bank har tidligere opplyst at de har mottatt et notat fra advokatfirmaet Wikborg Rein «om skattemessige forhold og skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia».

Aftenposten har fått innsyn i notatet, datert 4. mars. Det redegjør for skattereglene for den som har inntekter i Norge og Storbritannia, avhengig av bosted. Tangen blir bare omtalt som «Kandidaten».

De interne kostnadene i Norges Bank ved at mange ansatte har jobbet lange dager med å svare på spørsmål fra bankens representantskap, er ikke inkludert i kostnadene. Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan for Norges Bank.

Les også

Tangen-saken: Olsen lover nye kontrolltiltak

Tilsvarer lønn for en visesentralbanksjef

Bankens eksterne utgifter tilsvarer omtrent den brutto fastlønnen de to visesentralbanksjefene hadde i fjor. Sentralbanksjef Øystein Olsen hadde 2,45 mill. kroner i fastlønn. Tangen får en årslønn på 6,65 mill. kroner i Oljefondet.

Ansettelsen av Tangen har skapt stor offentlig debatt. Norges Banks representantskap har behandlet saken på flere møter og stilt bankens hovedstyre en rekke spørsmål.

Tangen ble tilbudt stillingen 24. mars. Han takket ja, og 27. mai undertegnet Tangen og Olsen arbeidsavtalen.

Les også

Norges Banks representantskap sender historisk brev til Stortinget

Les på E24+

Her skal Nicolai Tangens milliarder forvaltes

Høring på Tangens bursdag

Etter lov om Norges Bank skal hovedstyret ansette leder for Oljefondet.

Loven sier videre at Norges Bank bare i «ekstraordinære situasjoner» kan instrueres i «sentralbankvirksomheten». I så fall skal det skje ved vedtak i statsråd på Slottet.

Oljefondet er ikke definert som en del av «sentralbankvirksomheten» etter loven, og instruksjon i saker med Oljefondet er ikke særskilt omtalt i loven.

Representantskapet har sendt et langt brev til Stortinget om ansettelsen. Brevet skal behandles i en høring i finanskomiteen 10. august.

Samme dagen fyller Tangen 54 år.

Publisert:
Gå til e24.no