Ferske analyser fra Nordea og DNB: Ser én risiko for norsk økonomi

Storbankene Nordea og DNB maler et lyst bilde av utsiktene for norsk økonomi, men himmelen er ikke skyfri. Spesielt boligmarkedet kan stoppe oppturen.

SER RISIKO: Den største risikoen i norsk økonomi er boligmarkedet, ifølge nye analyser fra Nordea og DNB.
 • Anders Park Framstad
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Fremtidsutsiktene for norsk økonomi er lyse, skal man tro økonomene i de nordiske storbankene DNB og Nordea:

Gjennomgangstonen er høyere vekst, færre arbeidsledige og mer offensive investeringer.

Nordea Markets tror at den norske fastlandsøkonomien, målt ved brutto nasjonalprodukt, vil øke med 1,9 prosent i år. Videre ser økonomene vekst på 2,5 prosent neste år og 2,2 prosent i 2019.

Samtidig ventes det en arbeidsledighetsrate på 4,2 prosent i år, synkende til 3,2 prosent over de neste to årene.

Nordea ser positive, selvforsterkende effekter. Flere i jobb og lavere ledighet gir økt forbruk, mens sterkere vekst og bedre utsikter løfter bedriftsinvesteringene.

«Den svake kronen har styrket bedriftenes konkurranseevne, og gjør norske selskaper godt rustet til å dra nytte av det globale oppsvinget. Når oljeselskapene i tillegg planlegger for økende investeringer offshore ligger alt til rette for god vekst i norsk økonomi i årene som kommer», skriver sjefanalytiker Erik Bruce i den ferske rapporten Nordea Economic Outlook.

Les også

Én av fire bekymret for egen økonomi i 2018

Spår utflating i boligmarkedet

Der ser man ett potensielt skjær i sjøen, nemlig utviklingen i boligmarkedet.

«Utviklingen i boligmarkedet passer ikke helt inn i dette bildet av økonomien», skriver Bruce videre.

Han tror imidlertid ikke på noe stort fall, og gjentar Nordeas syn på at boligprisene egentlig ikke er spesielt høye, sett opp mot utviklingen i rentenivå og inntekter.

De venter en utflating i boligmarkedet i det inneværende året, etter moderat nedgang siden våren i fjor. Gjennomslaget i norsk økonomi generelt vil i så fall være begrenset.

«Boligprisene må falle langt kraftigere enn hittil for at boligmarkedet skal endre utsiktene for norsk økonomi vesentlig», skriver Bruce.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

Ser toppen i 2019

Nordea kommer også med sin konjunkturrapport samtidig.

Et ikke helt ulikt bilde tegnes opp også i DNBs ferske analyse av norsk økonomi de kommende årene:

 • Veksten i fastlandsøkonomien øker til 2,1 prosent i 2018, 2,3 prosent i 2019, før den bremser til 2,2 prosent i 2020 og 1,5 prosent i 2021 fordi Norge treffes av et tilbakeslag i USA, ifølge rapporten Økonomiske utsikter.
 • Arbeidsledigheten, slik SSB måler den, faller til 3,7 prosent i år, før den går ned til 3,4 og 3,3 prosent i henholdsvis 2019 og 2020, anslår DNB-økonomene.

De neste to årene ser DNB for seg at oljeinvesteringene sammen med bedriftsinvesteringene skal være en positiv faktor for veksten, og at veksten i nordmenns forbruk skal holde seg opp med hjelp av økte inntekter.

Solid vekst for eksportbedriftene ligger også inne i DNBs estimater, hjulpet av svak krone og gode tider i verdensøkonomien.

«Ventelig blir eksportveksten enda litt sterkere i år, løftet av en fortsatt svak krone og et oppsving hos våre viktigste handelspartnere», skriver DNB-økonomene Kyrre Aamdal og Jeanette Strøm Fjære.

Les også

Takstsjef slår alarm om kvaliteten på nyboliger

«Boligprisfall kan stoppe oppturen»

Av risikofaktorer som har kraft til å spore av oppgangen i økonomien setter de to DNB-økonomene fingeren på et markert boligprisfall.

Etter årene med kraftig boligprisvekst har boliginvesteringene steget mye, og utgjorde i fjor 7,3 prosent av fastlandsøkonomien, beregner de.

Det er den høyeste andelen av brutto nasjonalprodukt siden 1988, før bankkrisen.

Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets

Som kjent ble boligmarkedet kjøligere fra våren i fjor, et omslag som har blitt forklart med blant annet innstramminger i boliglånsforskriften som gjorde det vanskeligere å få boliglån, samt at de høye prisene var modne for en korreksjon.

DNB venter at boligprisene fortsetter å falle gjennom 2018, først og fremst på grunn av et stort lager av usolgte boliger og at de tror mange nye boliger ferdigstilles i år.

I prognosene legges det også inn et fall i boliginvesteringene, på 5 prosent i år og 4,5 prosent neste år.

Men risikoen er at utviklingen kan bli svakere enn antatt.

«Et markert boligprisfall kan stoppe oppturen i norsk økonomi», skriver Amdal og Fjære.

De mener at «den høye gjelden i husholdningene øker sårbarheten
ved et boligprisfall eller renteoppgang», og peker på at et større boligprisfall enn ventet kan smitte over på økonomien gjennom at forbruksveksten dempes.

Les også

Rapport: Norge får verdens verste boligmarked i 2018

Les også

Harvard-professor: – Det er mye å like ved fallende boligpriser

Les også

77 prosent flere Oslo-boliger til salgs i desember

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Bolig

Flere artikler

 1. Spår vekstbrems

 2. – Boligprisfallet er ikke over ennå

 3. Tror ikke på ny boligfest

 4. E24s renteråd: Dette må du gjøre, Olsen

 5. – Bekymringen for at det går for fort vil nok tilta