Innfører 40 prosent egenkapitalkrav for sekundærboliger i Oslo

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil gjøre noe med de galopperende boligprisene i hovedstaden og strammer kraftig inn overfor kjøpere av sekundærbolig.

NYE REGLER: Finansminister Siv Jensen (Frp) følger ikke Finanstilsynets forslag fullt og helt, men strammer inn egenkapitalreglene i Oslo.
 • Mathias Vedeler
 • Kjetil Malkenes Hovland
 • Johan Nordstrøm
Publisert:

Etter et år med eksplosive boligpriser, særlig i Oslo, har mange etterlyst strengere regler for boliglån.

Nå innfører altså finansminister Siv Jensen (Frp) et nytt krav om at kjøpere av sekundærboliger i Oslo må stille med 40 prosent egenkapital, mot 15 prosent i resten av landet. Sekundærbolig betyr bolig nummer to og oppover.

Favoriserer å bo

– Kjøpere av sekundærbolig kan drive opp prisene for andre kjøpere. Strengere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo kan derfor begrense spekulasjon og gi mindre press i budrundene for unge og familier som skal etablere seg i sin første bolig, sier Jensen i en pressemelding.

Den nye boliglånsforskriften vil gjelde fra 1. januar 2017.

Carl O. Geving, sjef i Norges Eiendomsmeglerforbund, påpeker at de nye Oslo-reglene favoriserer boligkjøpere som skal bo i boligen selv.

– Det vil bli relativt sett lettere å kjøpe bolig for å bo foran å kjøpe for å leie ut, sier Geving til E24.

Les også

Kraftig vekst i boligbyggingen

Hører ikke på Finanstilsynet

I forskriften beholder imidlertid Jensen bankenes mulighet til å gi lån til folk med mindre enn 15 prosent egenkapital, tross råd fra Finanstilsynet om å fjerne denne muligheten.

Bankene kan i dag avvike fra reglene om egenkapital i opptil 10 prosent av utlånene sine.

Derimot strammer regjeringen inn i Oslo, hvor bankene kun får innvilge lån som bryter med kravene i åtte prosent av samlede utlån, eventuelt inntil 10 millioner kroner per kvartal.

Strengere regler for avdragsfrihet

Jensen innfører også et krav om at man ikke kan låne mer enn fem ganger egen brutto inntekt.

I tillegg strammer hun inn reglene for avdragsfrihet.

Hvis du har mindre enn 40 prosent egenkapital, må du betale ned minst 2,5 prosent av lånet i året. Tidligere var gjaldt dette kravet for dem som hadde mindre enn 30 prosent egenkapital.

Fungerte ikke godt nok

Forskriften vi har i dag skulle egentlig også gjøre noe med den sterke prisveksten.

Den ble innført som del Jensens mye omtalte «boligpakke» for litt over et år siden. Den innførte et forbud mot full avdragsfrihet, og en ny maksgrense for hvor ofte bankene får gjøre unntak fra egenkapitalkravet på 15 prosent.

Men det har ikke fungert godt nok, uttalte Finanstilsynet tidligere i høst:

«Etter at Finansdepartementet i fjor sommer fastsatte forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig, har husholdningenes gjeld og boligprisene fortsatt å vokse vesentlig mer enn husholdningenes inntekter», heter det i tilsynets ferske brev til departementet, som ble offentliggjort klokken 10 torsdag formiddag.

Finanstilsynet foreslo derfor enda strengere regler, og det er disse forslagene som Jensen nå innfører.

Les også

Derfor tror storbanken at boligpris-modellen bommer

Positiv til særegne Oslo-krav

Boligprisene Oslo har steget med hele 22 prosent de siste 12 månedene. Samtidig er situasjonen en helt annen i Stavanger. Der har boligprisene falt med 3 prosent i samme periode.

Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer mener at i en situasjon med ekstrem prisvekst i Oslo-regionen, er det ikke negativt med egne regionale krav for Oslo.

– Innstrammingen som nå kommer, vil dempe boligprisveksten over hele landet, og spesielt i Oslo. Men det er usikkert hvor stor effekt dette vil få, sier Dreyer til E24.

Samtidig understreker han at det er viktig at myndighetene følger med nøye nå.

– Man ønsker ikke at pendelen skal svinge den andre veien, sier Dreyer.

Dreyer mener at det er særlig kombinasjonen av økt egenkapitalkrav for sekundærboliger og kravet om forholdet mellom inntekt og hvor mye du kan låne, som vil gi effekt.

– Hvor stor effekten blir er usikkert, sier Dreyer.

Eiendom Norge er eiendomsmeglerforetakenes forening.

Mener Jensen har lyttet

Også NEF-sjef Carl O. Geving er fornøyd med at det kommer egne Oslo-krav.

NEF har vært tydelige i sitt høringssvar på at det bør brukes regionale grep ettersom boligmarkedet varierer ut ifra hvor man er i landet.

– Det at man går inn og strammer inn i Oslo er riktig. Det eneste fornuftige er å ta regionale grep. Her har man lyttet til miljøene som kjenner boligmarkedet, sier Geving.

Samtidig mener han at det at fartsgrensen settes ned til 8 prosent i Oslo, kun vil ha signaleffekt fordi bankene allerede er godt innenfor dette.

– Å sette en grense for lån tilsvarende fem ganger brutto inntekt er fornuftig og vil bidra til langsiktig stabilitet. Det er risikabelt å låne mer, sier Geving.

Les også

– Dette styrker ikke Finanstilsynets argumenter

Les også

Boligutvalgets forslag vekker reaksjoner

Les også

Danske Bank setter opp boliglånsrenten

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Boligmarkedet
 2. Privatøkonomi
 3. Bolig

Flere artikler

 1. Eksperter: Jensen vil få klart råd om å beholde boliglånsreglene

 2. – Dette styrker ikke Finanstilsynets argumenter

 3. Finanstilsynet ber Siv Jensen stramme inn boliglånskravene

 4. Siv Jensen rådes til å myke opp boliglånsforskriften av sine egne

 5. Tror Jensen gjør fryktet oppmykning i boliglånskravene