Meglerlønningene: Vil renske opp i meglerbransjen

Advokat Carl T. Strømberg vil starte et landsomfattende meglersamarbeid uten provisjonslønn.

Publisert:

- Jeg synes det markedet vi har i dag er forkastelig. Jeg ønsker meg et rent eiendomsmarked, sier advokat Carl Terje Strømsberg til E24.

Hans utsagn henspeiler til de omdiskuterte provisjonslønningene i meglerbransjen.

Per i dag får eiendomsmeglere en provisjonslønn på en til tre prosent av salgsprisen til huset de selger.

Selger for fastpris

Etter 20 år i bransjen har advokat Strømberg sett seg lei på de uforholdsmessig høye lønningene til meglerne, som har eksplodert i takt med økte boligpriser.

For rundt ett år siden startet han et eiendomsmeglingskontor hvor han tilbyr salg av bolig til en fastpris.

- Planen er å tilslutte oss flere advokater som vil drive med dette samme. Vi ønsker ikke en kjede, men et landsomfattende samarbeid, sier Strømberg.

Lavere timelønn

Eiendomsadvokaten tilbyr salg av hus til en fastpris på 18.000 kroner inklusive moms. I tillegg kommer lovbestemt forsikring som er på 0,5 promille av salgssummen og markedsføring av boligsalget.

Brukes det 10 timer på salget av boligen sitter de igjen med en nettolønn på rundt 1000 kroner per time etter at moms og skatt er trukket fra.

Eiendomsmeglere i de seks største kjedene i Norge tjener til sammenligning i snitt rundt 40.000 kroner for hvert salgsoppdrag, ifølge Dagens Næringsliv.

Dette gir en timelønn på 3200 til 4000 kroner.

Eksplosjon

- Mens vanlige lønninger har fulgt realprisen, er provisjonslønnen fryktelig mye mer enn for noen år tilbake fordi den må leses ut fra salgsprisen, sier Strømberg.

I torsdagens utgave av Dagens Næringsliv går også forbrukerminister Karita Bekkemellem ut mot meglernes provisjonslønn.

Strømberg er enig med statsråden i at fastpris eller timespris må erstatte de skyhøye provisjonslønningene som er basert på salgspris.

Lite regulert

Advokaten reagerer også på at eiendomsmeglerbransjen er så lite regulert at personer uten faglig bakgrunn kan starte opp meglerkontor. Per i dag holder det med en faglig leder, med enten megler- eller advokatutdannelse, per meglerkontor.

- Personen kan gjerne ha 50 meglere under seg som ikke trenger noen utdannelse, sier Strømberg.

Nå ønsker han en debatt rundt problemene innen eiendomsmeglerbransjen slik at en får en ryddigere bransje og mer realistiske honorarer.

Publisert: