Norges Banks rentemøter

Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen

Hold renten uendret, er anbefalingen fra de fleste ekspertene. Sjeføkonom Jan L. Andreassen mener imidlertid rentekutt er rett medisin for norsk økonomi.

RENTEBESLUTNING: Sentralbanksjef Øystein Olsen legger frem Norges Banks beslutning torsdag.
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Andreassen i Eika Gruppen skiller seg ut med en klar anbefaling om å kutte styringsrenten.

De andre økonomene i rentepanelet mener derimot at Norges Bank bør holde renten uendret på 1,50 prosent.

Sentralbanken kunngjør rentebeslutningen klokken 10 torsdag.

Ved forrige korsvei var budskapet at renten trolig blir liggende på dagens nivå i tiden fremover.

Les på E24+

Pianisten Knut spiller på valuta: – En helt annen verden

– Burde kutte rentene

Andreassen er uenig. Han frykter investeringsfall og nedgangstider etter løypemeldingene som viser at veksten avtar.

– Norsk økonomi preges i høst av en betydelig avkjøling som burde få Norges Bank til å kutte rentene, mener sjeføkonomen.

Han møter motstand fra blant annet sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB, som mener uendret rente nå, og neste år, vil være det rette grepet.

– Økonomiske nøkkeltall har bekreftet at veksttakten vil avta, men ikke dramatisk. Veksten er ventet å holde seg over trend, arbeidsledigheten forblir lav og inflasjonen vil stige litt igjen etter den nylige kronesvekkelsen.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB.

Dalstø får følge av porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

– Jeg mener at Norges Bank bør holde rentebanen i stor grad uendret og endog fortsatt holde muligheten åpen for en renteheving til i 2020.

– Kronen er svak og svakere enn forventet, som etter hvert også vil påvirke inflasjonsutsiktene gjennom importert inflasjon, sier han.

Chen fremholder at internasjonal økonomi har vist tegn til bedring.

– Frykten for en global vekststagnasjon har avtatt og handelskrigen har blitt trappet ned med de konsekvensene det har for utsiktene for norsk økonomi, sier han.

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.
Les også

Renterådet: – Vi er ved et vendepunkt

– Bør holde renten i ro

Norges Banks rentebane, som er en prognose for renteutviklingen de neste årene, har vist en sannsynlighet på 40 prosent for høyere rente neste år.

– Norges Bank bør holde renten i ro, og samtidig signalisere at de ikke har noen umiddelbare planer om noe videre renteoppgang, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Hans argument er blant annet at «veksten her hjemme har passert toppen», på et tidligere tidspunkt enn sentralbanken hadde antatt.

– Det er heller ingen åpenbare presstendenser i norsk økonomi som skulle tilsi behov for økte renter.

– Boligmarkedet fremstår også som godt balansert, og gjeldsveksten for husholdningene har fortsatt å avta. Dette bør igjen bidra til å dempe bekymringen for oppbyggingen av nye finansielle ubalanser, sier Hov.

Les også

Ferske tall fra Norsk olje og gass: Venter ny topp i oljeinvesteringer i 2020

Andreassen i Eika Gruppen peker blant annet på oljeinvesteringene, som i år har steget mye og løftet norsk økonomi. Investeringsveksten vil imidlertid avta kraftig i 2020, før det blir en nedgang i 2021, venter Norges Bank.

– Det som kommer til å gi oss opptil flere rentekutt i det kommende år er en gryende investeringsnedgang i Norge. I år, som så ofte før, har bare så altfor mange investert bare så altfor mye, med altfor store lån, mener sjeføkonomen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norges Banks rentemøter
 2. Norges Bank
 3. Renterådet
 4. Jan L. Andreassen
 5. Erica Blomgren
 6. Marius Gonsholt Hov
 7. Olav Chen

Flere artikler

 1. Renterådet tror vaksinen kan fremskynde rentehopp: – Blir avgjørende

 2. Økonomer tror rentetoppen er nådd: – Norges Bank sitter stille i båten

 3. Renterådet venter nullrente i lang tid: – Optimistene har fått seg et skudd for baugen

 4. Renterådet: – Vi er ved et vendepunkt

 5. Renterådet mener norsk økonomi er flere år unna en normalsituasjon: – Vi er fortsatt i en unntakstilstand