Svak oppgang i ledigheten i desember

Ledigheten steg til 2,3 prosent.

Publisert:

I desember var det registrert 60.736 helt arbeidsledige personer, tilsvarende 2,2 prosent av arbeidsstyrken, ifølge tall fra Nav fredag.

Sesongjustert var ledigheten på 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Til tross for en svak økning i antallet helt arbeidsledige i desember, så er arbeidsledigheten fremdeles på et lavt nivå. Arbeidsledigheten har med dette holdt seg stabil åtte måneder på rad, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fredag.

Handelsbanken skriver i en reaksjon på Twitter at det fortsatt er stabil utvikling i den registrerte Nav-ledigheten.

– Sesongjustert rate vippet opp fra 2,2 til 2,3 prosent, men det skyldes avrunding. I tråd med våre og Norges Banks prognoser, skriver Handelsbanken.

Økt ledighet i bygg og anlegg

De siste seks månedene har halvparten av fylkene hatt en nedgang i antall helt ledige, mens i resten av fylkene har tallet økt eller holdt seg stabilt. Den prosentvise nedgangen har vært størst i Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal, mens i Akershus har økningen vært størst, ifølge Nav.

Åtte yrkesgrupper har hatt en nedgang i ledigheten, mens seks yrkesgrupper har hatt økt ledighet og én har vært uendret. I bygg og anlegg har ledigheten økt de siste seks månedene, mens ingeniør- og IKT samt barne- og ungdomsarbeid har hatt den største prosentvise nedgangen.

200 flere helt ledige i desember
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om