Offentlig sektors kostnader er nå 1.094 milliarder høyere enn for 20 år siden

Kostnadene til offentlig sektor øker kraftig. Eldrebølgen kombinert med avtagende vekst for Oljefondet kan presse frem betydelige kutt eller skatteøkninger i fremtiden.

BREMSER: Oljepengebruken holdes på omtrent samme nivå som i fjor, kunne finansminister Siv Jensen melde da statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem.

Håkon Mosvold Larsen

Rettelse: I saken sto det først at utgiftene hadde økt med 2.007 milliarder kroner når statsforvaltningen og offentlig forvaltning ble summert.