KRAVLISTE: Nelfo organiserer små og store elektro- og automasjonsbedrifter over hele landet. De har forbedringsforslag til regjeringens krisepakke.

50080 / TT NYHETSBYRÅN

Sanner er godt i gang, Stortinget må ta det i mål

Regjeringen leverer kraftfulle tiltak for å skape økt aktivitet i norsk økonomi. Det er mye å gi applaus for, men fortsatt mulig for Stortinget å sikre forbedringer.

 • Tore Strandskog
  Tore Strandskog
  Direktør for næringspolitikk i Nelfo, NHO-foreningen som organiserer elektro- og automasjonsbedrifter
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Nelfo organiserer små og store elektro- og automasjonsbedrifter over hele landet. Våre medlemmer leverer produkter og tjenester til verftsindustrien, leverandørindustrien, bygg- og anleggsnæringen, private husholdninger og statlige og kommunale prosjekter. Derfor er vi en effektiv temperaturmåler på hvordan det går med store deler av norsk økonomi, over det ganske land og hvilke tiltak som har effekt for ulike sektorer.

Vår analyse er at det regjeringen nå har foreslått langt på vei svarer ut mange behov. Tiltakene vil få rask effekt, virke på tvers av sektorer, bidra til det grønne skiftet, sikrer at arbeidsplasser ikke flyttes fra privat til offentlig sektor og støtter oppunder den langsiktige økonomiske veksten.

Les også: Coronaviruset kan gjøre helseteknologi til den neste vinneren (+)

Når kommunene får 4,4 milliarder som er øremerket til å få fart på norsk økonomi har det stor effekt. Kommunene kan raskt sette pengene i omløp gjennom små og større vedlikeholdsprosjekter, som ikke forsinkes av lange prosesser. Dette er viktig for håndverkere i hele landet.

Hvis pengene i tillegg brukes for å gjøre kommunens bygg grønne og smarte, gjennom f.eks. energisparende tiltak, betyr det også at kommunene på sikt reduserer sine egne utgifter. Regjeringen velger selv denne løsningen for statlige bygg, ved å satse på solcellepaneler, ladepunkter og andre ENØK-tiltak.

At lærlingetilskuddet økes er et annet viktig tiltak, ikke fordi det isolert sett øker aktiviteten, men fordi unge som faller utenfor arbeidsmarkedet i perioder med høy ledighet, ofte forblir værende utenfor – også når ledigheten senere går ned. Men kan tilskuddet økes ytterligere? Vi håper svaret i Stortinget blir ja.

Det er viktig at regjeringen har lagt frem tiltak for økt aktivitet i norsk maritim næring og grønn skipsfart. Ettersom den norske maritime sektoren dekker hele verdikjeden er dette en stor mulighet til å bygge opp en unik nasjonal kompetanse.

Les også: Domstolene venter et ras av norske corona-konkurser

For å sikre en utslippsfri norskekyst er det også viktig å få på plass en nasjonal plan for infrastruktur og med nye virkemidler. Vi må sikre at havna blir et forsyningspunkt for fornybar energi og at strømnettet langs kysten har tilstrekkelig kapasitet slik at det holder følge med den grønne omstillingen i skipsfarten.

En satsing på dette vil også være med på å sikre konkurransedyktige og grønne arbeidsplasser langs kysten, der markedet også er internasjonalt. Og Norge ligger langt fremme.

En stor del av regjeringens grønne omstillingspakke er en styrking av Enova med to milliarder for å bidra til grønn teknologiutvikling. Samtidig gjenspeiler formålene bak pengene noe av problemet med utviklingen til Enova de siste årene: Stadig mer går til store prosjekter.

For det første betyr det at privatmarkedet får en mindre andel.

For det andre risikerer man også at midlene konsentreres mer geografisk. Stortinget bør sikre flere Enova-tiltak som handler om ubyråkratiske og enkle løsninger som utløser støtte til ENØK og elproduksjon i privatmarkedet, fordi det skaper mer aktivitet og sysselsetter folk i små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Midlene som gis gjennom Enova må derfor ikke bare gå til storbedrifter, men også tildeles forbrukertiltak som raskt får folk i jobb med å installere solceller, elbil-ladere og varmepumper.

Les også: Regjeringen bruker 27 milliarder kroner, får kritikk

Egentlig gjenspeiler Enova-satsingen den mest grunnleggende svakheten med regjeringens opplegg: Satsingen på å stimulere til økt etterspørsel fra husholdningene er ikke god nok. Og de som finnes blir gjerne byråkratiske. Det finnes løsninger som ville kostet lite og krevd null byråkrati, men gitt stor effekt.

For eksempel ville det å fjerne momsen på solcellepaneler ikke kostet noe særlig, da dette i dag bringer inn relativt lite midler i statskassen, men det hadde bidratt sterkt til å øke etterspørselen. Det samme vil man kunne gjøre med andre produkter som reduserer energiforbruket i husholdningene. Hvis vi lykkes med å øke kraftproduksjonen og redusere energiforbruket, får vi en dobbelt klimaeffekt.

En midlertidig reduksjon i merverdiavgift (mva.) fra 25 prosent til 6 prosent for å stimulere til privat etterspørsel etter håndverkstjenester i hjemmet vil også ha stor effekt. Våre beregninger viser at dette kan redde en omsetning på 9–10 milliarder, som betyr om lag 5.000 arbeidsplasser pluss ringvirkninger.

Fordelen med dette er at det ville virket svært raskt og tiltakene kan skrus av når stimuleringsbehovet ikke lenger er til stede. Vi har i den første fasen av krisen allerede benyttet oss av tidsbegrensede skatteletter, så det bryter heller ikke med skattemessige prinsipper.

Nå gjenstår forhandlingene i Stortinget. Oppfordringen går til opposisjonspartiene: Gjør en god pakke enda bedre!

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Enova
 3. Solcellepaneler
 4. Elektro
 5. Skipsfart
 6. Økonomi
 7. Solceller

Flere artikler

 1. Rotevatn med ny marsjordre til Enova: Skal satse tyngre på klima

 2. Hva har Venstre og Sveinung Rotevatn imot enøk og solenergi?

 3. Grønn omstart: Slik blir regjeringens tiltakspakke for klimaet

 4. Betalt innhold

  Bråstopp for grønne energitiltak

 5. NRK: Grønn krisepakke på 3,6 milliarder kroner