SJOKK-KUTT FRA RATINGBYRÅ: - Nå er det bare én løsning for USA

S&P gjør historisk kutt i forventningene til USA, og sjeføkonom forklarer hva som er den eneste løsningen for verdens største økonomi.

SKATT: Amerikanere har i lang tid nytt lav skatt. Den tiden må nå ta slutt, mener sjeføkonom.
Publisert: Publisert:

Mandag ettermiddag kom det en sjokkmelding fra kredittratingbyrået Standard & Poor's:

«USA sammenlignet med andre land med samme rating har svært store budsjettunderskudd og stigende statsgjeld, samtidig som det er uklart hvordan disse problemene skal takles. Derfor har vi revidert fremtidsutsiktene fra «stabile» til «negative»,» skriver byrået.

- Det er en substansiell nyhet. De fleste hadde ikke trodd at kredittratingbyråene ville tørre å gjøre en slik vurdering, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securties til E24.

Løsningen

Standard & Poor's mener det er «en betydelig risiko for at amerikanske politikere ikke vil komme til enighet om hvordan man innen 2013 skal håndtere budsjettmessige utfordringer som vil gjøre seg gjeldende på mellomlang og lang sikt. Dersom de ikke får til dette vil USAs økonomiske situasjon etter vårt syn være signifikant svakere enn andre land som har ratingen AAA» heter det.

- Landet går i minus, i mye større grad enn Europa. USA er en økonomisk mellomting av Europa og Hellas, sier Andreassen og legger til:

- De kommer nå ikke unna betydelig skatteøkning - det er helt klart. Skal de unngå skatteøkninger, må utgiftene kuttes til beinet.

- Fjernes skattekuttene som ble vedtatt under George W. Bush, vil de være på lang vei. Det er skattene som er problemet og amerikaneres allergi mot å betale skatt.

Fordømmer justeringen

Kredittratingbyråets nedgradering av USAs fremtidsutsikter, som er en måte å si at mulighetene for mislighold av statsgjeld er større, var en politisk handling, sa den økonomiske rådgiveren til Det hvite hus, Austan Goolsbee til TV-kanalen CNBC.

Goolsbee sier samtidig at USA akter å heve gjeldstaket, som innen kort tid vil være nådd av USA.

Sist fredag ble amerikanske politikere enige om 2011-budsjettet, etter seks forsinkelser.

Totalt beløper innsparingene seg til nær 40 milliarder dollar - rundt 220 milliarder kroner - i budsjettåret 2011. Det er det største enkeltstående kuttet som noen sinne er gjort i et statsbudsjett for ett år.

Av dette ble kutt for 28 milliarder dollar vedtatt i helgen, mens 12 milliarder dollar var vedtatt tidligere.

Ikke ille

På tross av alle problemene, er ikke sjeføkonomen så stor pessimist på USAs vegne, og mener at problemet i USA til syvende og sist er en fundamental ubalanse.

- Det er ikke slik at USA har det verre økonomisk enn så mange andre land, men det spares ingenting. Dette skaper store ubalanser. Innsparingsbehovet til USA er større enn i alle land i Europa, sier han.

- Det er ikke forventninger om at USA skal gå i kjelleren. De må bare sette tæring etter næring. De store ubalansene må rettes opp.

- USA er en fare for verdensøkonomien

Nedjusteringen av fremtidsutsiktene kommer bare dager etter Det internasjonale pengefondet tok et oppgjør med budsjettunderskuddet i USA.

USA mangler en troverdig strategi for å få ned det offentlige gjeldsberget.

Det gir en liten, men reell risiko for en ny globale økonomiske krise, uttalte Det internasjonale pengefondet (IMF).

G20-landene har tidligere kommet til enighet om å halvere budsjettunderskuddene innen 2013, og hvis USA skal nå dette målet må det innføres de hardeste kuttene siden 1960-tallet, ifølge IMF.

Med dagens plan vil USA og Japan var de eneste landene som får mer statsgjeld frem mot 2016.

Det er denne gjeldsoppbyggingen som IMF mener er en fare for den globale økonomien.

- Det er en fare for at hvis dette utarter som vil det ha store konsekvenser for resten av verden. Så det er viktig at USA gjennomfører innstramminger jo før jo heller, sa Carlo Cottarelli til FT. Han har ansvar for budsjettpolitikk i IMF.

Les også

Truer med å nedgradere USAWall Street åpner ned på fremtidsuro- Da blir det slutten på dollarens dominans

Publisert: