Sjeføkonom om Kina: – En bolignedtur er uunngåelig

Det kinesiske boligmarkedet rykker stadig nærmere en kollaps som det vil være umulig å stanse, mener Jan Ludvig Andreassen.

KOLLAPS: Det kinesiske boligmarkedet risikerer et boligkrakk tilsvarende det amerikanske etter subprime-boblen, tror Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen. Bildet viser imidlertid en kontrollert kollaps av en 22-etasjers høyblokk i Chongqing. Byen huser rundt 30 millioner innbyggere.
  • Tone Iren Sørheim
Publisert:

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen sparer ikke på kruttet når han beskriver boligmarkedet i det som er verdens nest største økonomi, Kina.

– En nedgang i boligmarkedet er uunngåelig! Det er ille, og det er den største boligboblen av de alle.

Det viktigste er kanskje ikke størrelsen på problemet, men hvordan boblen takles. Både i Spania og i USA så man problemet som bygde seg opp i forkant av boligkrakkene, men myndighetene klarte ikke hindre en bredere krise i samfunnet.

Kinesiske myndigheter har siden 2012 arbeidet med å finne en løsning på sin boble. En boble som bygger seg stadig større i det kinesiske boligmarkedet. I økonomifaget brukes termen «bobler» om situasjoner der det knyttes stor usikkerhet rundt fremtidig pris. Bobler er som regel vanskelige å se før de sprekker.

Les også

Denne grafen gjør DNB bekymret over Kinas boligmarked

Drar paralleller til USA

– Det kinesiske boligmarkedet ligner veldig på det vi så i USA i desember 2005. Amerikanske myndigheter klarte ikke å løse problemet, blant annet fordi sentralbanken holdt rentene for høyt, mens bankene fikk for frie tøyler, sier Andreassen.

Sjeføkonomen mener en av løsningene i Kina blir å holde boliger utenfor markedene.

Senior investeringsstrateg i Nordea, Ole Morten Nafstad støtter seg opp til Andreassens sammenligning om USA og Kina, og legger til:

– Kredittveksten er vokst kraftig de siste årene. Investorer bør være på vakt mot banksektoren.

Løp og lån!

Den sterke kredittveksten kommer av at kinesere i hopetall har fått kastet lån etter seg av bankene.

En følge av dette er at kinesiske banker verdsettes i dag lavt. Det betyr svake utsikter til god inntjening og lite penger igjen til aksjonærene.

I forkant av finanskrisen i USA gikk disse lånene under betegnelsen, «subprimelån» (for lesere på mobil, se faktaboks lenger ned i saken).

Les også

Kinesiske boligpriser falt med 5,7 prosent på ett år

Dårlige odds

ET VIKTIG SPØRSMÅL: - Blir forsøkene på å redde boligmarkedet fra en kollaps bedre løst i Kina enn i USA og Spania? Det er spørsmålet som Jan Ludvig Andreassen venter i spenning å få et svar på.

Sjeføkonomen er bekymret for alle de tomme boligblokkene i Kina.

– Kina kan døpe de tomme boligblokkene til landets pyramider, sier en spøkefull Andreassen til E24.

Tall Andreassen har hentet inn viser at 60 millioner boliger står tomme i dagens Kina og til sammenligning er det i dag 600.000 boliger uten eier i Spania.

Eika-økonomen er ikke sikker på hvordan Kina skal løse utfordringene i boligmarkedet.

Han mener at Kina har dårligere odds enn både USA og Spania til å løse utfordringene de står overfor. Og årsaken? Økonomiens størrelse og det faktum at det er et totalitært regime, hvor alle enten er på eller av.

– Kinesiske myndigheter vil ikke ha en hard landing i boligmarkedet. Derfor letter de nå trykket i både kreditt- og boligmarkedet. Vi ser blant annet at det offentlige nå tar over mye av risikoen fra de lokale og private bankene ved å nasjonalisere gjelden, sier Nafstad til E24.

Ulike lekkasjer fra offentlige tjenestemenn peker på både en og tre billioner renminbi. En billion er en million millioner.

Investeringsstrategen sier videre at Kongressen med det sender signaler til markedene.

– Kinesiske myndigheter er handlekraftige og de har de store nok finansielle muskler til å rydde opp.

Les også

Spåmann vs. økonom: Slik blir geitas år for verdens nest største økonomi

Stor del av BNP

VEKSTEN VIL SYNKE: - Veksten i Kina vil gå ned på et vestlig nivå etter hvert. Men, det vil ta mange år, sier Ole Morten Nafstad i Nordea.

Boliginvesteringer står, ifølge ratingselskapet Moodys, for om lag en femtedel av Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP).

Et fall i boligbyggingen kan gi en sterk nedgang i kinesisk BNP-vekst.

– Veksten har nå falt ned på syv prosent. Det er på smertegrensen til myndighetene og det er dermed naturlig å anta det vil komme mer handling i penge- og finanspolitikken, sier Nafstad.

For verdensøkonomien blir virkningen bråbrems i Kina litt annerledes enn da USA hadde sin boligkrise. Det finansielle system er langt mer lukket enn det amerikanske.

Råvaremarkedene vil imidlertid lide.

Les også

– Kina vil ikke gå forbi USA

Ringvirkninger helt til Norge

– En nedgang i boliginvesteringene vil senke energiforbruket. Det vil gi en lavere etterspørsel også etter råolje. Alt annet likt, kan norsk økonomi også rammes av et boligkrakk i Kina.

Eika-økonomen oppfordrer kinesiske myndigheter til å fortsette å gjøre alt de kan.

– Før eller siden må også kineserne følge i Japans, USAs og Europas fotspor og minimere sine pengemarkedsrenter, avslutter Andreassen.

Styringsrenten er i dag på 5,35 prosent.

Åpner opp mot vesten

– Myndighetene har begynt dereguleringen av finansmarkedet. Det er godt nytt for internasjonal handel. Nå kan utlendinger investere i landet, og kineserne gjøre handler utenfor landets grenser. Det var ikke tilfelle for noen år siden, sier Nafstad.

Investeringsstrategen mener det vil være med å bygge opp landet på en sunn måte. Kina åpner opp de økonomiske grensene.

Nafstad sier videre til E24:

– Kina har mange statseide selskaper, og staten har nok penger til å redde disse, men myndighetene vil la noen selskaper gå konkurs. Det er et sunnhetstegn.

Nordea-strategen legger til at forsiktigheten også skyldes at Kina går gjennom store endringer i en fase der den økonomiske veksten er avtagende. Næringslivet går fra å være eksportdrevet til å bli drevet av innenlandsk etterspørsel.

Les også

Sjeføkonom: – Frykter boligboble i byene

Les også

– Kan være tegn på at finansielle ubalanser bygger seg opp

Les også

Denne grafen gjør DNB bekymret over Kinas boligmarked

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. – Sprekken i det kinesiske boligmarkedet har allerede begynt

  2. – Fare for at det vil gå en kule varmt i boligmarkedet

  3. Renterådet: Ser slutten på boligpris-boomen

  4. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  5. Storbank tror på dramatisk nedtur i Kina