Prøver å sikre EU-regler for banker i nød

EU-landene gjør et nytt forsøk på å bli enige om hvordan nødstedte banker skal håndteres - om de så skal reddes eller gå under.

VIL IKKE TETTERE: EUs finansministre jobber mot enighet om et felles system for bankene. Frankrike og Sverige er blant landene som er skeptiske til strengere felles regler. Her er Frankrikes finansminister Pierre Moscovici (t.v) og Sveriges finansminister Anders Borg.
Publisert: Publisert:

Unionens 27 finansministre prøvde å bli enige før helgen, men en lang natt med forhandlinger ga ikke resultater.

Nå gjør ministrene et nytt forsøk før EU holder toppmøte torsdag og fredag. Da ministrene satte seg til forhandlingsbordet onsdag kveld, var det uklart om de lå an til noen enighet.

Ministrene prøver å bli enige om felles prinsipper for hvordan redning eller avvikling av banker skal håndteres i fremtiden.

Målet er å bryte båndet mellom finanssektoren og statskassene. Fremtidige kriser i banksektoren skal ikke utvikle seg til nye gjeldskriser i statene.

Danmarks finansminister Margrethe Vestager sa til Ritzau i helgen at det er enighet om utgangspunktet for reglene, som også kan bli gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen: Finanssektoren skal selv betale når det går galt.

VIL HARMONISERE REGELVERK:- Det vi opplevde i 2008 da noen tjente stort og skattebetalerne måtte dekke inn tapene, det ønsker vi ikke skal skje igjen, understreker Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble.

LES OGSÅ: Forhandlingene om de nye EU-bankreglene fortsetter

Krevende

Men arbeidet med å lage en mal for økonomisk ansvarsfordeling mellom aksjonærer, långivere, kontoinnehavere og andre med økonomiske interesser i krisebanker har gått trått.

EU-lederne har ikke vært enige om hvor rigide reglene skal bli. Blant annet Sverige og Frankrike kjemper hardt for nasjonalt spillerom.

Sveriges finansminister Anders Borg vil ikke ha strenge regler som «bakbinder» statene når bankkriser skal håndteres. Men han ser uansett fordelen med nye regler som kan bidra til at bankene tar færre sjanser.

Harmonisering

Tyskland ønsker stor grad av harmonisering av regelverket.

Tyskerne frykter at nasjonalt spillerom skal føre ansvaret over på skattebetalerne i stedet for på bankenes eiere.

- Det vi opplevde i 2008 da noen tjente stort og skattebetalerne måtte dekke inn tapene, det ønsker vi ikke skal skje igjen, understreker Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble.

Uansett skal ikke kontoer innenfor innskuddsgarantien på 100.000 euro bli en del av løsningen, sier Vestager.

Bankunion

Felles regler for avvikling eller redning av krisebanker er også en av grunnpilarene i en fremtidig bankunion i EU. En slik union vil i utgangspunktet kun gjelde for eurolandene, og reglene ministrene diskuterte onsdag kveld, skal gjelde for hele EU - og trolig også for EØS.

I bankunionen er man til nå enige om et felles banktilsyn. Regler for håndteringen av nødstedte banker er ventet å bli krassere enn de man kommer fram til for hele EU. Videre må en bankunion også ha harmoniserte regler for bankinnskuddsgaranti.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no