- Mulig å kombinere økonomisk vekst og klimakutt

Statsminister Erna Solberg (H) gleder seg over en ny klimarapport som slår fast at grønn økonomisk vekst er mulig.

GRØNN FREMTID: Statsminister Erna Solberg (H) ser lyst på fremtiden etter en ny klimarapport som kom tirsdag.
Publisert:

– Jeg blir omstillingsoptimist av å lese denne rapporten. Klimaspørsmålet må ikke sees som en byrde som begrenser mulighetene for verdiskapning, men snarere som en mulighet for utvikling og vekst, sier Solberg i en uttalelse.

Rapporten er utarbeidet for en ny internasjonal klimakommisjon hvor påtroppende NATO-sjef Jens Stoltenberg er medlem. Han vil tirsdag overlevere rapporten til Solberg og miljøminister Tine Sundtoft (H) i Oslo.

Hovedkonklusjonen til The Global Commission on the Economy and Climate er at økonomisk vekst kan kombineres med kutt i de globale klimautslippene. For å oppnå dette må det tas en rekke grep som berører ulike deler av økonomien.

– De neste 15 årene vil bli avgjørende, understreker forfatterne av rapporten.

Om ikke noe blir gjort i løpet av denne perioden, mener de det er omtrent umulig å unngå at temperaturen på jorda i snitt stiger mer enn 2 grader. I øyeblikket er vi på vei mot 4 grader, noe som kan få katastrofale konsekvenser mange steder på kloden.

Dyrt, men billig

Utvikling av kompakte, miljøvennlige byer med lave klimautslipp bør ifølge rapporten bli et viktig satsingsområde. I tillegg må produktiviteten i landbruket opp, slik at en voksende befolkning kan føs uten å dyrke opp nye naturområder.

Offentlig støtte til forskning og utvikling av miljøvennlige energikilder bør tredobles, mener forfatterne. At prisen på sol- og vindkraft faller raskt, gjør satsingen på dette området lettere.

Til sammen trengs det nærmere 40.000 milliarder kroner i investeringer globalt hvert år de neste 15 årene, ifølge rapporten. Pengene bør gå til ny energi, vannforsyning, transport, byutvikling og annen infrastruktur.

Samtidig er det mulig å spare store summer på energieffektivitet, kompakte byer og reduserte investeringer i kull og olje. I beste fall kan omleggingen til lavutslippsøkonomien reelt sett bli kostnadsfri, ifølge rapporten.

– Mange har hevdet at det blir dyrt å dra verden over på et klimariktig spor. Den nye rapporten er krystallklar: Det er ganske enkelt feil, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en uttalelse.

(Saken fortsetter under bildet.)

Arbeidere bærer solcellepaneler ved et solkraftverk i Anhui-provinsen i Kina.

Toppmøte i New York

I likhet med mange andre eksperter understreker rapport-forfatterne at det ikke er nok å satse penger på ny teknologi og infrastruktur. Konkrete tiltak for å begrense utslippene er også nødvendig.

Betydelige og forutsigbare priser på utslipp av klimagasser må derfor innføres. Dette vil kunne sende sterke signaler til beslutningstakere i ulike deler av økonomien.

I rapporten oppfordres verdens regjeringer til å enes om en sterk internasjonal klimaavtale, noe som så langt har vist seg å være svært vanskelig. I tillegg bør subsidier til utvinning av kull og olje avskaffes.

Mexicos tidligere president Felipe Calderon leder The Global Commission on the Economy and Climate. Norge er et av landene som tok initiativ til kommisjonen, og rapporten er utarbeidet med bidrag fra en rekke ulike forskningsinstitutter.

Klimarådene ble lagt fram nøyaktig én uke før FNs generalsekretær Ban Ki-moon inviterer verdens ledere til klimatoppmøte i New York. Neste år skal de samme lederne gjøre et nytt forsøk på å bli enige om en ny internasjonal klimaavtale.

Publisert: