Klare KrF-forventninger til budsjettmøte søndag

 
At regjeringspartiene ikke klarte å komme med et nytt budsjettilbud lørdag, skaper forventninger i KrF om reell bevegelse og fremgang.

FORVENTNINGSFULL: KrF-leder Knut Arild Hareide (t.v.) i samtale med finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen under KrFs sentralstyremøte i Oslo fredag formiddag.

Håkon Mosvold Larsen
  • NTB
Publisert:Regjeringspartiene Høyre og Frp jobbet lørdag med et justert forslag til støttepartiene KrF og Venstre. Men ved 17-tiden ble det klart at sentrumspartiene ikke ville få noe nytt tilbud før på et møte i 12-tiden søndag.

– Da forventer vi at det er en bevegelse og mer enn bare en justering, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

Regjeringen er avhengig av støtte fra KrF eller Venstre for å få flertall i Stortinget for sitt budsjett.

– Større forventninger

Syversen mener regjeringspartiene har et godt grunnlag for å komme med et endret tilbud.

– Vi hadde i utgangspunktet forventet at vi skulle ha et forhandlingsmøte lørdag ettermiddag, sier han til NTB.

Finanskomiteens leder understreker samtidig at det er innholdet i det regjeringspartiene kommer med, som betyr noe.

– Hvis det blir bedre av å vente én dag, er kanskje det like greit. Men vi har vel nå behov for progresjon. Derfor blir det desto større forventninger til tilbudet som det jobbes med, sier han.

Fra Venstre-hold er tonen mer forsiktig.

– Venstre har respekt for at regjeringspartiene trenger tid på kammerset, sier partiets finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

Klare krav

Etter at regjeringen presenterte sitt opprinnelige budsjettforslag, har både Venstre og KrF lagt fram alternative budsjetter med en klar markering av egne saker.

Etter hva NTB forstår, kommer KrF i budsjettforhandlingene til å stå hardt på å få penger til to lærere i klassen på 1.-4. trinn. I familiepolitikken vil partiet kjempe for to barnehageopptak, økt engangsstønad, økt kontantstøtte og styrket familievern. KrF skal heller ikke være villig til å godta kutt i barnetillegget for uføretrygdede. Partiet vil skrote regjeringens mye omtalte forslag til kutt i formuesskatten for å dekke inn noen av satsingene.

Av Venstres alternative budsjett fremgår det at partiet vil ha et grønnere skatte- og avgiftsopplegg, hvor det skal bli dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig. Venstre ønsker dessuten å bekjempe fattigdom ved å legge om barnetrygden og gi gratis kjernetid i barnehage for familier med lav inntekt.

– Betydelig avstand

Venstre og KrF fikk fredag et tilbud fra regjeringspartiene som de samme dag ga en tilbakemelding på. Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter erkjente lørdag at fristen partene selv har satt for å bli enige, kan ryke.

– Det er betydelig avstand. I utgangspunktet er det satt at vi skal være ferdige til mandag. Det er ikke sikkert vi greier det, men det vil tiden vise, sier han.

Hagesæters kollega i Høyre, Svein Flåtten, slår fast at regjeringspartiene lørdag jobbet med hele budsjettet.

– Det er stort, det er mange saker, og derfor må dette nødvendigvis ta tid. Jeg føler vi har en viss tidsfrist på oss, og den håper vi å kunne holde, sier han. (©NTB)

Flere artikler

  1. Forventer lang budsjettdag på Stortinget søndag

  2. Fortsatt «betydelig avstand» i budsjettsamtaler

  3. Høyre varsler krevende budsjettforhandlinger

  4. Annonsørinnhold

  5. KrF styrket i motstanden mot å kutte i barnetillegget

  6. Budsjettforhandlinger fortsetter i helgen