Bankenes rentekutt kan gi rentehopp

Norges Bank kan svare på bankenes rentekutt med renteøkning.

ØDELEGGER HAN RENTEFESTEN?: Sentralbanksjef Øystein Olsen.

Berit Roald
  • Johann D. Sundberg
Publisert: Publisert:

Hvis bankenes reduksjoner i renten på boliglån går ut over inntjeningen kan det får Norges Bank til å øke styringsrenten.

Lavere rente på boliglån preget nyhetsbildet torsdag da storbankene DNB, Nordeaog Skandiabanken annonserte en liten nedgang i renten på sine boliglån.

De er ikke alene. Tidligere har også Sparebank 1 Midt-Norge, Storebrand og Sparebank Vest varslet det samme. I dag har også BN Bank og Boligkreditt fulgt på.

Les også

Nå er det DNBs sparekunder som skal spleise

Listen over banker er ganske sikkert lengre når alle de mindre sparebankene blir tatt med. Rentekuttene varierer opp til 0,25 prosentpoeng.

Jubelen kan stilne

Men jubelen blant norske lånekunder kan raskt komme til å stilne.

Handelsbanken Capital Markets peker i sin morgenrapport på at dersom rentekuttene reduserer bankens rentemargin med 0,2 prosentpoeng som øker det isolert sett rentebanen med 0,05-0,15 prosentpoeng, basert på hva Norges Bank har gjort tidligere.

Les også

Flere banker kutter renten

Når rentebanen blir hevet innebærer det at Norges Banks første varslede renteøkning kommer nærmere i tid.

«Gitt Norges Banks nåværende analyse, ville det i så fall være nok til å flytte første renteheving fra sommeren neste år til starten av året neste år,» skriver Handelsbanken Capital Markets.

Men Handelsbanken peker samtidig på at Norges Banks skjønn gjør at den faktiske rentebanen kan avvike fra det man kan regne seg frem til. Ved det siste rentemøtet bidrog dette «skjønnet» til å trekke rentebanen opp.

Olsen følger med

Da sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag i forrige uke presenterte Norges Banks siste rentebeslutning kommenterte han spørsmålet om sammenhengen mellom bankenes utlånsrenter og styringsrenten.

Han sa at Sparebank 1 Midt-Norges rentekutt, som var annonsert kort tid før Olsens pressekonferanse, ikke var med i beslutningsgrunnlaget for den forrige rentebeslutningen.

Les også

Motsyklisk buffer holdes uendret

DNB Markets viser i et kort notat om rentesituasjonen fredag til Olsens svar på E24s spørsmål hvor han sa at dersom det kommer flere rentekutt som også svekker bankenes rentemarginer så vil det kunne påvirke fastsettelsen av styringsrente.

DNB Markets konkluderer med at reduksjonen bankenes utlånsrenter og rentemarginer har kommet raskere enn Norges Bank ventet. Det vil isolert bety at Norges Banks såkalte rentebane vil bli trukket opp på det neste rentemøtet i juni.

DNB Markets mener den sterke prisoppgangen på bolig i mars også trekker rentebanen opp.

Men DNB Markets er blitt mindre optimistiske med hensyn til den økonomiske veksten i fastlands-Norge og mener det bidrar til at styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent frem til høsten 2015.

Les også:

Nordea og DNB kutter rentenNorges Bank sier vi får unormal lav rente i flere år- Norges Bank vil ikke røre renta

Publisert:

Flere artikler

  1. Hun kan få frem «hauken» i Olsen

  2. - Trekker norske renter nedover

  3. Valutamarkedet ruster seg for store bevegelser

  4. Derfor er styringsrenten høyere enn den «burde» være

  5. Lav rente i lang tid: - Boliglånet ditt kan bli enda billigere