Norges Bank-rapport: Bedriftene melder om større nedgang enn under finanskrisen

Virusutbruddet og oljeprisfall har rammet norske bedrifter hardt, viser Norges Banks undersøkelse. – Det er en fryktelig vanskelig situasjon for mange næringer, sier sjeføkonom.

MÅLING: I Regionalt nettverk-undersøkelsen blir flere hundre bedrifter intervjuet om den økonomiske situasjonen.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Bedriftene i Norges Bank-undersøkelsen Regionalt nettverk melder at aktiviteten har falt med 5,3 prosent de siste tre månedene, målt i årlig takt.

Fallet under coronakrisen overgår dermed finanskrisen høsten 2008. Den gang var nedgangen på litt under 3 prosent, skriver Norges Bank.

«I en del næringer har nedgangen vært så kraftig at den faller under måleskalaen for aktivitet som brukes i Regionalt nettverk. Det er derfor grunn til å tro at det reelle fallet i produksjonen er større», melder sentralbanken.

Norges Banks rapport Regionalt nettverk er en viktig temperaturmåler for norsk økonomi. Rapporten er basert på bedriftenes tilbakemeldinger om blant annet aktivitet og sysselsetting den siste tiden og hva de venter i tiden fremover.

– Det er ikke overraskende at den økonomiske aktiviteten har falt veldig kraftig, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

– Det er en fryktelig vanskelig situasjon for mange næringer i dag, sier hun.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
Les også

SSB ser litt lysere på utsiktene, men spår fortsatt dyp coronakrise

Oljeprisfall og coronakrise

I rapporten skriver sentralbanken at virusutbruddet og tiltakene for å bremse smitten har gitt et kraftig fall i den økonomiske aktiviteten.

Norsk økonomi er i tillegg blitt utsatt for et kraftig oljeprisfall. Oljeprisen falt fra rundt 60 dollar pr. fat i februar til under 20 dollar fatet på det laveste før prisen har hentet seg inn igjen til rundt 40 dollar fatet.

«Oljeprisfallet har bidratt til å forsterke nedgangen», skriver Norges Bank.

Aktiviteten har falt i alle næringer, men mest for bedriftene som leverer tjenester rettet mot husholdningene.

Også tjenesteyting mot næringslivet, oljeleverandørnæringen og varehandelen har hatt stor nedgang.

Venter kraftig fall i lønnsveksten

Bedriftene har også beskjedne forventninger, ifølge rapporten.

«Bedriftene ser for seg om lag uendret aktivitetsnivå det neste halve året. Bedriftene har kuttet kraftig i investeringsplaner, og de venter betydelig lavere lønnsvekst enn de gjorde før pandemiutbruddet», skriver Norges Bank.

Bedriftenes anslag for lønnsveksten i år er kraftig barbert. Mens de ventet en lønnsvekst på 3,2 prosent i februar, er anslaget i mai på 1,8 prosent.

Innen næringer rettet mot husholdningene er det likevel ventet høyere aktivitet det neste halve året. Litt vekst venter også bedriftene som leverer tjenester til næringslivet.

Samtidig venter bedriftene at etterspørselen fra eksportmarkeder og oljenæringen vil bli svakere. I tillegg venter de fall i boligbygging og private næringsbygg.

Reduserte investeringsplaner, kapasitetsutnytting og lavere sysselsetting er andre konsekvenser av virusutbruddet.

Bedriftene planlegger likevel å øke sysselsettingen i sommer, ifølge rapporten.

– Det er ikke mange positive nyheter. Det er forventninger om at sysselsettingen skal ta seg opp igjen, men det er etter et veldig stort fall, sier Haugland.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Regionalt nettverk
  2. Norges Bank

Flere artikler

  1. Svak Norges Bank-rapport: – Ikke noe grunn til å fremskynde renteheving

  2. Norske bedrifter venter lav aktivitetsvekst det neste halvåret

  3. Kronen svekker seg markant tirsdag

  4. Norske bedrifter venter svakere vekst på kort sikt, bedring til våren

  5. Norske bedrifter legger coronakrisen bak seg