SSBs konjunkturbarometer på sitt laveste siden finanskrisen

Viruskrisen tvang industriledere til å senke produksjonen i kvartalet som gikk, mens usikkerhet og pessimisme preger utsiktene, ifølge en fersk undersøkelse fra SSB.

Anders Martinsen
  • Ine Brunborg
Publisert:

Konjunkturbarometeret fra Statistisk sentralbyrå gir en pekepinn på stemningen blant norske industriledere.

Ifølge statistikkbyrået melder lederne om fallende produksjonsvolumer i løpet av kvartalet som gikk, og forventningene for det kommende kvartalet er preget av pessimisme og stor usikkerhet knyttet til viruspandemien.

Den sammensatte konjunkturindikatoren for industrien var på −17,5 prosent i første kvartal. Det er det laveste indikatoren har vært siden finanskrisen i fjerde kvartal 2008.

Det er også et kraftig fall fra −0,2 i kvartalet før.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle.

Nedgangen blir satt i klar sammenheng med smitteverntiltakene som er satt inn for å hindre virusspredningen.

Tiltakene har rammet industrien i form av et kraftig produksjonsfall, og det er produsentene innenfor investeringsvarer og innsatsvarer som bidrar mest til nedgangen, ifølge SSB.

Økte priser og bortfall av ordre

Ifølge statistikkbyrået melder industrilederne om en betydelig nedgang i ordretilgangen for første kvartal. Det gjelder både markedet hjemme og for eksporten.

Bortfallet strekker seg over alle de tre varetypene SSB dekker, men det er produsentene av investeringsvarer som melder om størst fall.

Nedgangen i ordretilgangen knyttes blant annet til at det har vært få nye investeringsprosjekter fra oljenæringen i løpet av vinteren.

Samtidig har Norges handelspartnere sett lavere økonomisk vekst, særlig i eurosonen og i Storbritannia, noe som bidrar til dårligere etterspørsel for de norske eksportbedriftene.

Nedgangen tok også fart etter at det ble satt inn internasjonale smitteverntiltak i løpet av den siste halvdelen av kvartalet.

Samtidig fortsetter prisene å stige, både i hjemme- og eksportmarkedet og for industrien samlet sett. Det særlig er produsentene av innsats- og konsumvarer som melder om høyere priser, ifølge SSB.

Viruskrisen preger utsiktene

Det store flertallet av industrilederne peker på viruspandemien for å forklare pessimismen i utsiktene for andre kvartal.

Her venter industrilederne nedjusterte investeringsplaner, og et kraftig fall for både ordretilgangen og sysselsettingen.

Ifølge SSB spenner pessimismen seg bredt, men det er spesielt ledere innenfor investeringsvarer som er mest negative.

Her finner man blant annet en leverandørindustri som er avhengig av ordre fra olje- og gassnæringen, som fra før er rammet av et kraftig oljeprisfall. Det gir utsikter for reduserte investeringer, noe som kommer på toppen av de globale virustiltakene.

«Dette er forhold som kan ramme leverandørindustrien ekstra hardt,» skriver SSB.

Strenge smittevernregler og ansatte i karantene rapporteres også som en årsak som kan bidra til å holde aktiviteten nede. Dette rammer særlig bruken av utenlandsk arbeidskraft på grunn av reiserestriksjoner og stengte grenser, ifølge statistikkbyrået.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Coronaviruset
  2. Aksjelive
  3. SSB
  4. Coronaviruset

Flere artikler

  1. SSBs konjunkturbarometer viser forsiktig optimisme i industrien

  2. Venter tøff høst for norsk industri

  3. Norsk økonomi tilbake i vekst

  4. Nordic Choice permitterer minst 7.500 ansatte i Norden

  5. Rekordfall i verdens største økonomier i første kvartal