Kroneeffekt i revers struper inflasjonen: – Norges Bank bør gi blaffen

Eksperter i E24s Renteråd tror prisveksten vil falle langt under målet til Norges Bank. Men det bør ikke sentralbanken bry seg om.

RENTERÅD: Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen mener Norges Bank ikke burde bry seg om at inflasjonen er raskt fallende.

Foto: Asgeir Aga Nilsen
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Etter at svekkelsen i kronekursen trakk inflasjonen opp til det høyeste på mange år, har effekten kommet i revers i år, noe som har resultert i bratt nedgang i prisveksten.

Fra toppen sist sommer har den årlige veksten i konsumprisene kommet ned fra rundt 4,5 prosent til 2,5 prosent, mens den underliggende prisveksten, eller kjerneinflasjonen, der blant annet energi er luket bort, har falt til 1,6 prosent.

Det er langt under hva Norges Bank selv hadde trodd.

Torsdag kommer rentebeslutningen fra sentralbanksjef Øystein Olsen, men fra E24s Renteråd er beskjeden at Olsen ikke bør bry seg om de store prisutslagene, selv om flere ser for seg at inflasjonen vil havne langt under målet.

Ifølge læreboken styrer sentralbanken inflasjonen gjennom rentesettingen. En lavere styringsrente bidrar til å løfte inflasjonen, mens en høyere rente bidrar til å senke prisveksten.

– Bør gi blaffen

– Dette er ikke noe å bry seg om. Det er bare hopp og sprett og spring rundt en stabilt fallende trend, tror jeg. Fordi langsiktig inflasjon drives av lønnsvekst og kronekurs. Men, bit dere merke i at den type nevnereffekt kommer vi til å ha frem til juli, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

Han sikter til effekten av at kraftig oppgang i prisene i fjor, som er sammenligningsgrunnlaget for årets prisindeks, vil bidra til at årets vekst i prisene vil gå videre nedover.

– Kjerneinflasjonen blir en halv prosent i juli, tror Andreassen.

– Bare det går høvelig som normalt, blir det ufattelig lave juli-tall. Men jeg tror Norges Bank gir blaffen i det. Det bør de i alle fall, mener han.

Inflasjonen, definert som en vedvarende vekst i det generelle prisnivået, skal etter Norges Banks mål være nær 2,5 prosent per år over tid.

Sjefstrateg Erica Blomgren i banken SEB påpeker at den største delen av inflasjonsnedgangen skyldes kroneffekten.

Da kronen svekket seg, steg prisveksten kraftig som følge av dyrere importvarer. Men da kronesvekkelsen stanset, kom effekten i revers.

– Kroneeffekten har kommet kraftig de siste månedene og bidratt til at importerte varer igjen har blitt billigere. Norges Bank hadde allerede lagt til grunn at prisveksten ville komme ned, men det skjedde mye raskere enn ventet, sier seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank.

Norges Bank vil annonsere rentebeslutningen torsdag klokken 10. Klokken 10.30 er det duket for pressekonferanse med sentralbanksjef Øystein Olsen. Få nyheter og reaksjoner først på E24.

Les også

Rekordlav pengemarkedsrente: – Forventer billigere lån

Stadig mer fleksibelt mål

Da prisveksten var langt over målet, mye drevet av kronesvekkelsen, valgte sentralbanken ikke å agere.

En viktig grunn er at målet er såkalt fleksibelt, altså kan det i praksis være lengre perioder der det tillates en prisvekst som ikke samstemmer med målet.

Når nå det motsatte skjer, bør heller ikke det utløse noen umiddelbar reaksjon, mener økonomene.

– I gamle dager var det inflasjonsmålet om nøyaktig to år. Så var det inflasjonsmålet innen ett til tre år og så har man bare gradvis gått vekk fra det, som jeg mener er riktig. Det er et fleksibelt inflasjonsmål, og så har de ikke lyst til å kutte mer, av hensyn til bolig og gjeldsvekst, sier Olav Chen, porteføljeforvalter i Storebrand.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets og seniorporteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

Foto: Asgeir Aga Nilsen

– Det har litt å si hvor langt inflasjonen er fra målet også. Man har sett i for eksempel Riksbanken, som har et mer ensidig inflasjonsfokus, at det kom til et punkt der man bare brydde seg om inflasjonen. Man kan ikke utelukke at Norges Bank begynner å vektlegge inflasjonen litt mer hvis den begynner å nærme seg null, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Blomgren påpeker at kroneeffekten tyder på at det ved slutten av året er null eller negativ prisvekst på importerte varer, samtidig som den innenlandske prisveksten er moderat.

– Det vil ta tid innen vi ser at høyere lønnsvekst eller bedring i økonomien gir effekt på innenlands inflasjon, sier hun.

– Det som er utfordringen for Norges Bank er å kommunisere tydelig hva som er forklaringen til inflasjonsprognosene, slik at man sørger for at inflasjonsforventningene fortsatt er forankrede. Når inflasjonen kommer ned er inflasjonsforventningen desto viktigere, mener Blomgren.

Vil ha flere mål for Norges Bank

Børsum sier det store spørsmålet er om effekten bare er en midlertidig eller om det vil påvirke bildet for pris- og lønnsveksten i flere år fremover.

Les også

Økonom om de lave inflasjonstallene: – Prisveksten kan bli ubehagelig lav

– Jeg tror vi kommer til å få prisvekst godt under inflasjonsmålet en lang stund. En slik situasjon er i prinsippet ulevelig for en sentralbank med inflasjonsmål. Derfor trenger banken en justering av sitt mandat, sier han.

Swedbank-økonomen tar til orde for at målet om prisvekst får følge av flere hensyn.

– Dagens inflasjonsmål har tjent oss vel, men 2,5 prosent er langt fra noen oppskrift på lykke. Jeg mener det ikke er grunnlag for å si at hensynet til inflasjonen normalt skal være overordnet hensynet til sysselsetting, vekst og finansiell stabilitet. De burde i stedet sidestilles.

Les også

Bankstrateg tror Gjedrem kan senke inflasjonsmålet

Les også

Første langtidsvarsel for økonomien: Frykter ikke «haikjeften»

Les også

Staten får 18 milliarder fra sentralbank med underskudd

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rente
  2. Norges Bank

Flere artikler

  1. Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen

  2. Renterådet: Tror på flere år med rekordlav rente

  3. – Norsk økonomi er mer enn moden for høyere renter nå

  4. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  5. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen