Regjeringen innfører kompensasjonsordning for utenlandske arbeidere

De stengte grensene gjør at mange EØS-borgere ikke kommer seg inn til arbeid i Norge. Nå skal disse få kompensasjon som om de var permittert.

Publisert:

Utenlandske arbeidere som jobber i Norge skal nå få inntektssikring over sykelønnsordningen som følge av at grensene har vært stengt siden utgangen av juni.

– Situasjonen er svært vanskelig for mange utlendinger som jobber i Norge og bor i andre land. Siden grensen stengte 29. januar, har de ikke hatt mulighet til å komme på jobb og mange har ikke fått lønn. Nå foreslår vi en ny kompensasjonsordning basert på sykelønnsordningen, da dette gjør det mulig å få på plass en ordning forholdsvis raskt, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Nyheten kommer i forbindelse med at statsminister Erna Solberg holder en redegjørelse for Stortinget i forbindelse med coronasituasjonen. Hun sa blant annet at Regjeringen ikke vil innføre nye tiltak nå, men kom med en liste over tiltak som vil bli innført dersom smitten ikke går ned.

Den nye ordningen skal gjelde for pendlere bosatt i EØS-området som er rammet av stengte grenser. Den gjelder fra 29. januar, og vil vare frem til innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

Konkret innebærer ordningen at berørte arbeidstakere får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til G6, noe som er like mye som de ville fått om de var permitterte. Arbeidsgiver vil være ansvarlig for å betale ut beløpet, og får senere kompensert av Nav.

– Mange utenlandske arbeidstakere har opptjent rettigheter i folketrygden. Med økende smittetall i Norge må vi regne med strenge innreiserestriksjoner i lengre tid. Derfor er det viktig med en ordning som sikrer at berørte arbeidstakerne som ikke får lønn, likevel har noe å leve av, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra og med 1. mars har dagpendlere som jobber i Norge, og bor i grenseområdene i Sverige og Finland, hatt mulighet til å komme tilbake på jobb. Disse vil kunne få kompensasjon for bortfall av inntekt i februar.

De bedriftene som har utbetalt lønn i perioden før ordningen kom på plass, vil også ha mulighet til å få refusjon tilsvarende 70 prosent av sykepengegrunnlaget. For ansatte som har tatt ut ferie vil disse også kunne få kompensasjon om de blir enige med arbeidsplassen om å omgjøre ferien.

Publisert:
Gå til e24.no