Venstre går inn for mer grunnrente og eiendomsskatt

Venstre vil vri skatten i retning av mer skatt på grunnrente og eiendom. Det bestemte partiets landsmøte søndag.

Venstre sier ja til å vri skattesystemet i retning av mer grunnrente og eiendomsskatt.
Publisert: Publisert:

Skatt på fellesressurser som olje og vannkraft, såkalt grunnrente, har vært gjenstand for heftig politisk debatt de siste årene.

Også Venstres landsmøte på Gardermoen i helgen, der partiet skal vedta nytt prinsipprogram, ble det stor aktivitet på talerstolen om spørsmålet.

Flertallet i programkomiteen har gått inn for en formulering om at skatten bør vris i retning av eiendom og grunnrente, mens et mindretall ville stryke setningen.

– Å si at vi vil øke eiendomsskatten, er feil signal. Dette vil ramme minstepensjonister og barnefamilier, framholdt Trine Noodt fra Troms og Finnmark Venstre, som sto bak dissensen.

Et knapt flertall på landsmøtet mener derimot at formuleringen skal beholdes.

– Skatt på grunnrente er tvingende nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet. Det er viktig fordelingspolitikk, slo Torgeir Anda i Venstres landsstyre fast.

Innad i partiet er det imidlertid uenighet om hvordan prinsippet om mer grunnrenteskatt skal brukes. På landsmøtet i fjor gikk Venstre imot en statlig grunnrenteskatt for fiskeri og havbruk.

Publisert: