Konkursforsikring skyter i været

Frykten for statskonkurser øker kraftig.

DYRERE FORSIKRING: Bildet, tatt 16. august i år, viser en bratt oppgang i prisen på å forsikre franske statsobligasjoner mot mislighold. Tirsdag øker frykten for mislighold, og særlig konkursforsikring av PIIGS-landenes obligasjoner har skutt i været.
Publisert:

Kostnaden av å forsikre europeiske statsobligasjoner mot mislighold øker kraftig gjennom tirsdagens handel.

I spissen for prishoppet står kriserammede Portugal:

Klokken 13.00 tirsdag har prisen på femårig kredittforsikring av portugisiske statsobligasjoner (CDSer - credit default swap, journ. anm.) skutt i været med 16,6 prosent eller rundt 150 basispunkter til 1045 basispunkter. Det oppgir Markit, som utarbeider CDS-priser.

Oppgangen medfører at investorene må betale 10,45 prosent av det underliggende beløpet mot å forsikre obligasjonene mot konkurs.

- Det er en vesentlig oppgang. Frykten er økende, og risikoen knyttet til lands betalingsdyktighet vinner stadig mer frem, sier Pål Ringholm, sjef for kredittanalyse i First Securities, til E24.

Han mener det nå er en flere selvforsterkende mekanismer i sving nå:

- Bankene sitter på store mengder statsobligasjoner utstedt av PIIGS-landene. Frykten for at disse skal misligholdes skaper også uro knyttet til bankene, som må hente kreditten i markedet stadig dyrere, forklarer han.

Økende pengemarkedsrenter legger igjen en demper på veksten, og det blir vanskeligere for land å betjene gjelden.

- Blir verre

Analysesjefen frykter at situasjonen kan bli verre fremover:

- Jo mer dysfunksjonelle markedene ser ut, jo flere vil flykte fra kredittmarkedet. Bankene kan hjelpes i perioder av Den europeiske sentralbanken (ESB) og andre sentralbanker, men det hjelper lite for den europeiske banksektoren når råvaren de lever av både blir mer kostbar og vanskeligere tilgjengelig, sier Ringholm.

- Situasjonen blir stadig mer alvorlig for hver dag som går. Før det legges frem effektfulle, politiske løsninger vil uroen eskalere.

Les også: Tegn til stress i Europas viktigste marked

Bred oppgang for PIIGS

Også for Hellas har kostnaden av forsikring økt markant:

Etter en oppgang på 134 basispunkter eller 6,9 prosent koster det nå 20,63 prosent årlig å forsikre statsobligasjonene mot konkurs, ifølge Markit.

Også resten av PIIGS-landene har blitt dyrere å forsikre: Irlands CDSer har steget 59 pasispunkter eller 7,4 prosent til 8,55 prosent.

Italias konkursforsikring koster nå 3,82 prosent i året, etter en oppgang på nesten 7 prosent, mens CDSer for spansk statsgjeld koster 3,82 prosent i kjølvannet av dagens økning på 5 prosent.

Les også: - Kredittmarkedet har stoppet opp

Publisert: