SV krever ny avgift på 21 milliarder for oljenæringen

SV ruster seg til forhandlinger med regjeringen – og foreslår hele 21 milliarder kroner til et grønt omstillingsfond. Regningen? Den skal sendes rett til olje- og gasselskapene.

MILLIARDSATSING: 21 friske milliarder fra oljeindustrien skal brukes på å lage grønn industri på havet hvis SV får gjennomslag i budsjettforhandlinger med regjeringen.
Publisert:

– Vi ønsker å innføre en ny avgift som skal brukes til å bygge grønn industri på norsk sokkel.

Det sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Han og SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski forteller at partiet i sitt alternative budsjett vil foreslå en ny avgift på olje- og gassproduksjon på hele 21 milliarder kroner.

– Dette vil være en av våre prioriterte saker i forhandlingene, sier Kaski.

Hun skal lede forhandlingene med regjeringspartiene på Stortinget, når de nå skal forsøke å enes om justeringer av statsbudsjettet.

GRØNT I FOKUS: Kaski og Fylkesnes ønsker å opprette et omstillingsfond for grønn omstilling

Fylkesnes forklarer hvordan avgiften skal fungere.

– Vi vil ha en omstillingsavgift per enhet olje som blir produsert. Da blir selskapet som produserer oljen også ansvarliggjort. Hvis vi gjør det på denne måten frigjør vi store pengesummer som virkelig kan få fart på det grønne skiftet.

Avgiften skal finansiere grønn industri på norsk sokkel. Som havvind, hydrogen, grønn maritim skipsfart og karbonfangst og -lagring.

PENGENE RULLER INN: I hvert fall hvis Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes i SV får det som de vil, når de skal møte regjeringen til budsjettforhandlinger.

– Næringen tåler det fint

SV vil ikke ta ned noen andre avgifter for å kompensere for oljenæringen for de ekstra kostnadene en slik avgift vil innebære.

– I møte med de veldig høye olje- og gassprisene så tåler næringen det helt fint. De lever ennå i et midlertidig oljeskattregime som var skapt for en helt annen oljepris enn vi har i dag, sier Kaski.

– Olje og gassnæringen etterlyser forutsigbarhet. Hvordan rimer det med å skulle gi dem en ekstraavgift på 21 milliarder over natten?

– Den forutsigbarheten har de selv gått vekk fra da olje-lobbyen kjørte løpet sitt for den midlertidige oljeskattepakken. Da brøt man opp i forutsigbarheten. Nå er det åpnet for endring, og vi må gjøre endringer i møte med klimakrisen, sier Kaski.

SV politikerne viser til at en slik produksjonsavgift er foreslått av klimaomstillingsutvalget, hvor både Ap, Høyre og Sp er representert.

– Jeg tror derfor at forslaget bør mottas med interesse hos Ap og Sp, forklarer Kaski.

NY, GRØNN INDUSTRI: SV ønsker å få fart på grønn omstilling, og er villig til å bruke svimlende summer for å komme i gang.

– Mye penger

Kaski mener olje- og gassnæringen er såpass lønnsom at de kan tåle en slik ekstrabeskatning, og at pengene vil gå målrettet og uavkortet til omstilling til grønne arbeidsplasser.

– Dette dreier seg om mye penger i sum. Det skylder at vi har en stor, lukrativ olje- og gassindustri. Men ser man på avgiften så er nivået vi foreslår per fat er helt håndterbart, og vil ikke gjøre annet enn at det reduserer klimarisikoen ved at man unngår å åpne de minst lønnsomme feltene.

Fylkesnes mener omstillingsfondet kan gjøre at Norge blir konkurranseledende på utvikling av grønne næringer.

– I dag er vi i ferd med å bli akterutseilt på en del av de grønne næringene. Vi mener dette fondet kan frigjøre store midler som gjør at vi virkelig kan få fart på det grønne skiftet. Det kan være starten på en ny tid for Norge.

Rettelse: I den første versjonen av denne saken var regnestykket knyttet til avgiftsforslaget gjengitt feil. Det riktige er som følger: SVs grønne omstillingsfond skal finansieres av olje- og gasselskapene selv, gjennom en omstillingsavgift på 160 kr per 1000 kubikkmeter gass og 50 kroner fatet olje. Det vil ifølge partiet gi fondet en forventet beholdning på 21 mrd. kroner allerede i løpet av 2022. Dette ble rettet 14.11.2021 kl. 17.50.

Publisert: