SV utfordrer regjeringen: Vil ha «Statsstrøm» til alle

SV kommer til Stortingets strømkrisemøte 19. september med forslag om å opprette Statsstrøm, et statlig selskap for strømsalg til husholdninger og næringsliv. Men regjeringen er skeptisk.

KRAVENE: Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø vil forhandle med regjeringen om energipolitikken. Her er hun sammen med partikollega Lars Haltbrekken ved Sogn trafostasjon i Oslo.
Publisert:

Formålet med Statsstrøm vil være å tilby strøm til priser som folk kan leve med, ifølge fungerende SV-leder Kirsti Bergstø.

– Det er nødvendig å ta flere grep enn det regjeringen har maktet, eller vært villig til. Det vokser fram et sterkt krav fra fagbevegelse og folk for å få mer politisk kontroll over kraften og de voldsomme prisene, sier Bergstø til VG.

Cowboy-virksomhet

Dersom SV får gjennomslag for dette hos regjeringspartiene, vil det bety farvel til selskapene som i dag bare omsetter strøm de kjøper i markedet.

– Vi vil rett og slett avvikle strømsalgselskapene slik at staten kan selge strømmen til en forutsigbar pris, og i et toprissystem der et vanlig forbruk koster noe, og luksusforbruk har en annen pris. Det skal være billigere å varme badet hjemme enn å varme badebassenget på hytta, sier Bergstø.

Hun legger til at selskapene ofte er et fordyrende mellomledd for strømbrukerne:

– Det har vært mye cowboy-virksomhet i deler av den bransjen, hvor eldre er blitt lurt og mange ikke har oversikt over sine kostnader, sier hun.

Lover bedre fastprisavtaler

Men Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet, omfavner ikke SV-forslaget om et statlig strømsalgselskap:

– Jeg er i tvil om et nytt statlig selskap er svaret på denne utfordringen. Samtidig er jeg er enig med SV i at vi trenger langsiktige, permanente løsninger for strømmarkedet. Regjeringen vil derfor legge til rette for et bedre tilbud av fastprisavtaler som kan gi økonomisk forutsigbarhet til de som trenger det, skriver hun i en e-post til VG.

Hun legger til at regjeringen er i gang med en opprydning i sluttbrukermarkedet for strøm:

– Vi jobber blant annet med et forslag som skjerper kravene til hvilken informasjon kunden skal få både i forbindelse med markedsføring og på fakturaen, opplyser Sæther.

Forsterket strømstøtte

SV tror at et statlig salgsselskap for strøm kan være mulig å gjennomføre fordi det aller meste av norsk vannkraftproduksjon er på offentlige hender.

Bergstø sier at dette er et grep for at prisen som forbrukerne betaler, skal være mye nærmere hva det koster å produsere strømmen. Inntil dette er på plass, må imidlertid staten fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, mener hun.

SV-ledelsen har allerede beskrevet i VG hvordan partiet vil kreve en forsterket strømstøtteordning til husholdningene.

– Vi ønsker en Norges-pris på strømmen, og ikke et system der prisen bestemmes av det europeiske kraftmarkedet. Rimelige og forutsigbare strømpriser er jo et av Norges aller fremste konkurransefortrinn, legger hun til.

Partiet vil også fremme forslag om forsterket enøk-støtte, blant annet til solcelleanlegg, varmepumper og etterisolering. Som en del av finansieringen vil SV ha hardere beskatning av kraftselskapenes merinntekter av høye strømpriser.

Håper på drahjelp fra EU

På agendaen til det ekstraordinære stortingsmøtet mandag 19 september, står en redegjørelse fra olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Bergstø sier at SV vil bruke sin forhandlingsposisjon etter dette til å få regjeringen til å gripe inn mot strømmarkedet på en rekke områder. EU-kommisjonen varslet mandag at det vil komme kriseforslag for å få kontroll på strømprisene i Europa.

I denne saken heier hun på EU:

– Vi vet ennå ikke hva EU kommer med, men de har gått til det skritt at de nå vurderer inngrep og strukturelle endringer Det er toner som hittil har vært avvist og fraværende fra vår egen regjering.

– Sp har lenge ønsket sterkere kontroll, og vi tror at sosialdemokratiske velgere vil sette pris på at deres regjering i større grad vil styre markedet. Derfor ser vi med forventning fram til hvilke grep EU vil ta, sier hun.

Tett kontakt

Ifølge Elisabeth Sæther i OED er det naturlig at EU drøfter nye tiltak.

– Vi kjenner foreløpig ikke detaljene i dette og det er derfor for tidlig å si noe håndfast om hva dette eventuelt kan bety. Men vi vil fortsette å ha tett kontakt med EU fremover, skriver hun i en e-post til VG.

Kontroll på eksporten

I stortingsmøtet 19. september vil SV også foreslå å ta sterkere kontroll over strømeksporten via utenlandskablene – ifølge SV-lederen for å «hindre prissmitte» fra omverdenen.

– Men det skal ikke kunne eksporteres mer kraft enn vårt nasjonale overskudd, og bare når vi har egen forsyningssikkerhet, sier hun.

– Hvordan skal Norge forholde seg til at det er strømkrise også i resten av Europa?

– Det er ingen tvil om at Europa er i en veldig vanskelig situasjon nå. Etter at Putin har strupt gassleveransen, er norsk gass et enda viktigere bidrag. Men om solidaritet med Europa skal komme folk til gode, kan det ikke skje på markedets premisser. Det hjelper ikke folk i europeiske land at folk i Norge ikke kan håndtere strømregningen, sier Bergstø.

Publisert:
Gå til e24.no