Fyllingen øker i de største magasinene

Fyllingen i kraftmagasinene på Sørlandet og i Rogaland stiger raskt. Det er godt nytt for vinteren.

Blåsjø i Agder og Rogaland er Norges største vannmagasin. Fyllingen er nå bedre enn i sommer.
Publisert:

I uken som sluttet forrige søndag steg magasinfyllingen i sørlige Norge for fjerde uken på rad.

I kraftregionen som omfatter blant annet Sørlandet og Rogaland steg fyllingsgraden til 64,3 prosent. Det er 1,8 prosentenheter mer enn uken før, viser onsdagens statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Mer presist gjelder dette for prisområde 2 (NO2).

For fire uker siden var magasinfyllingen i denne delen av landet bare 50,6 prosent. NVEs kurve over fyllingen i denne delen av landet har derfor klatret bratt oppover de siste ukene.

I sørlige Norge (omtrent Norge sør for Dovre) står Sørlandet og Rogaland (NO2) for omtrent 60 prosent av evnen til å lagre vann. At det regner mye i denne delen av landet er derfor svært viktig for muligheten til å produsere strøm til vinteren.

Nord ikke til hjelp for sør

I hele år har det norske kraftmarkedet vært delt i to:

  • Norge nord for Dovre har hatt svært lave priser. Magasinfyllingen i nord er nå normal eller godt over normalen.
  • Norge sør for Dovre har hatt historisk høye priser og svært lav fyllingsgrad. Fyllingen har bedret seg de siste ukene, men er fremdeles langt under normalen.

Hvorfor er Kraft-Norge delt i to?

Svar: Det er ikke er nok kapasitet i kraftlinjene til å overføre kraftoverskudd i nord til underskuddsområdene i sør. Svært god fylling i nord gir liten lindring for forbrukerne i sør.

Vannet og kraften i nord blir stengt inne og fører til svært lave priser der. Derfor er det grovt sagt fyllingen i sørlige Norge som betyr noe for forbrukerne i sør.

For landet samlet var fyllingsgraden ved utgangen av forrige uke omtrent uendret fra uken før og på litt over 75 prosent. Men dette tallet dekker over at Norge er delt i to kraftmarkeder. I nord er det overflod av vann og fyllingsgraden har gått ned de siste ukene.

Kjøpte billig fra utlandet

NVEs ukesrapport oppsummerer den siste uken slik:

  • Forbruket gikk opp fordi det ble kaldere.
  • Produksjonen i det sørlige Norge falt.
  • Økt forbruk ble derfor dekket av økt import. NVE skriver at sørlige Norge «kunne over store deler av veka importere rimelegare strøm frå andre land».

Lite vann har gitt lav produksjon. Hittil i år er kraftproduksjonen i sørlige Norge over 20 prosent lavere enn i fjor. Nord for Dovre er den hittil i år neste 20 prosent høyere enn i fjor.

Om forbindelsen mellom Norge og resten av Europa skriver NVE: «Meir vindkraft og lågare gasspris bidrog til lågare kraftprisar på kontinentet i veka som gjekk. Dette førte til eit fall i prisane i sørlege Noreg.»

Gjennomsnittlig kraftpris i sørlige Norge i forrige uke var knapt 1,50 kroner pr. kilowattime (kWh), regnet før nettleie og avgifter. Som gjennomsnitt for september var den rekordhøye 3,58 kroner/kWh

Les også

Gassprisen har falt med 70 prosent siden toppen

Les på E24+

Regjeringen skal utrede alternative måter å sette pris på strøm

Vannet blir lagret

Den spesielle rapporteringen til NVE viser at de største kraftprodusentene i sør sparer på vannet. De venter på høyere vinterpriser.

Det var i forrige uke nesten ikke produksjon av kraft med vann fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til vinteren.

Nesten hele produksjonen skjedde med vann som ikke, eller i liten grad, kan lagres til vinteren. Mye av dette vil være vann i uregulerte elver, det vil si vann som bare renner gjennom elvenes kraftstasjoner i takt med nedbøren.

Les også

Fersk analyse fra Statkraft: Spår solkraft-opptur etter Ukraina-krigen

Les på E24+

Kraftprodusentene: Ny avgift kan gi mindre vann i magasinene til vinteren

Publisert:

Her kan du lese mer om