NYE TALL FRA SSB: Spår norsk forbruksfest i fire år

Konsumet i de norske hjem skal oppover, mener SSB.

TJENE MER KJØPE MER: Nordmenn kan regne med noen gode år fremover, med solide lønnsøkninger og større forbruk.

Solum, Stian Lysberg
Publisert:,

De neste fire årene skal konsumet i norske husholdninger stige solid, mener Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I 2011 tror de på en vekst på 3,7 prosent, 4,0 prosent for 2012, 4,5 prosent for 2012 og 3,4 prosent i 2014.

- Vi venter at husholdningenes økonomi samlet sett fortsatt vil bedre seg, skriver SSB i sin rapport for konjunkturtendensene i Norge og utlandet.

- En reallønnsvekst på nærmere 2 prosent i år etterfulgt av høyere vekstrater bidrar til at husholdningenes realdisponible inntekt går klart opp til tross for økte rente, melder byrået.

- I det hele tatt tyder tallene på at oppgangen har satt seg, at den drives av innenlandsk etterspørsel og er selvgående, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.

Sammen med økt boligformue skal det bidra til at konsumet framover øker nesten like kraftig som gjennom andre halvår i fjor.

- SSB tegner et veldig lyst bilde av Norge, sier makroøkonom Katrine Boye i Nordea til E24.

KONJUNKTUROPPPGANG: Statistisk sentralbyrå tror Norge har flere gode år foran seg. Rentene vil stige, men lønnsveksten vil være større enn inflasjonen og muliggjøre konsumøkning.

E24. Kilde: SSB

Men Andreassen mener økningen i forbruket er sunn.

- Man må huske at spareraten de siste par årene har vært høyere enn på mange årtier, så husholdningene har i utgangspunktet solid økonomi, kommenterer han.

Større formue

- Vi regner med en ganske god vekst i konsumet i hele perioden (2011-2014, red. anm), selv om det ikke blir like sterkt som i andre halvår 2010, sier Torbjørn Eika i SSB under presentasjonen av rapporten.

- Sysselsettingen stiger, lønnsveksten vil være god, og i tillegg bidrar fortsatt oppgang i boligpriser til å øke nordmenns formue, legger han til.

Konsumet hos husholdninger i 2010 økte med 3,6 prosent, viser SSBs estimater.

- Renteøkningene bidrar til at sparingen ikke faller så mye, kommenterer statistikkbyrået.

- Lånerenta opp til 7,5 prosent

Utsikter til en forsterket norsk konjunkturoppgang trekker i retning av økte renter framover, skrive SSB.

Samtidig drar lave renter i utlandet og lav norsk inflasjon i motsatt retning.

- Ut fra en balansering av hensynet til stabilitet i inflasjon og realøkonomi regner vi med at styringsrenta settes opp med 0,25 prosentpoeng hvert kvartal fra og med juni i 2011 og ut beregningsperioden, forteller SSB.

- Vi regner med at pengemarkedsrenta vil endres om lag i takt med styringsrenta og at den i slutten av 2014 da vil komme over 6 prosent.

Gjennomsnittlig utlånsrente i bankene vil da kunne komme opp i 7,5 prosent, tror statistikkbyrået.

RENTEØKNING: SSB tror sentralbanksjef Øystein Olsen skal øke styrerenten med 0,25 prosent i kvartalet fra juni 2011.

Knut Erik Knudsen/VG

- Vi tror ikke renten kommer så høyt som SSB anslår, sier Boye i Nordea.

I Nordeas anslag er en styringsrente på 4,5 prosent nok til å unngå for sterk prisvekst.

Samtidig tror de på fem renteøkninger i 2012, mot SSBs fire.

Lønnsvekst på 6 prosent i 2014

- Vi regner med at årslønnsveksten i år vil bli som i fjor, 3,6 prosent, forteller SSB.

Deretter vil tilstramming i arbeidsmarkedet og bedret lønnsomhet i næringslivet bidra til økt lønnsvekst.

- I 2014 regner vi med at veksten i årslønn vil nærme seg 6 prosent, skriver SSB.

- Matpriser vil trekke opp inflasjonen

Den underliggende veksten i konsumprisene var meget lav i januar i år.

- Vi regner at økte matvarepriser vil bidra til å trekke den opp framover, heter det i rapporten.

Etter hvert vil også den økte lønnsveksten bidra og i 2014 regner vi med at konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) vil komme opp i 2,5 prosent, mener SSB.

Økte energipriser vil bidra til at veksten i konsumprisindeksen i alt blir noe høyere enn veksten i KPI-JAE i år, med en vekst på henholdsvis 1,8 prosent og 1,5 prosent.