Norske myndigheter håper på Kina-avtale om fisk før årsslutt: – En lang kø og mange land er frustrerte

Norske myndigheter håper at samtalene om en frihandelssamtale med fisk til Kina kan bli ferdigstilt i løpet av året. I tillegg jobber de med avtaler i flere asiatiske land. 

HUNGRER: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) sier at det kinesiske markedet, som norsk fiskeri hungrer etter bedre tilgang til, er hovedprioritert for ham.
Publisert: Publisert:

Etter at Kina normaliserte forholdet til Norge i 2016, så har norsk fiskerinæring siklet etter markedet med nesten 1,4 milliarder mennesker. Likevel har ikke norsk fiskerihandel til Kina tatt av etter 2016 – noe som blant annet skyldes tollsatser og brems fra kinesiske matmyndigheter.

– Jeg tror at Kinas marked er like spennende og lovende som aktørene i fiskerinæringen gjør. Å styrke Norges markedstilgang i Kina er hovedprioritet for meg som fiskeriminister, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) under et møte med fiskerinæringen.

Nesvik sier at det er et stort behov for å få på plass mer moderne handelsavtaler med Kina.

Les også

Sjømateksportens beste februar noensinne: Ny knallmåned for laksen

– Inntrykket mitt er at vi er godt posisjonert etter normaliseringen. At handelssamtalene med Kina tar tid er ikke bare et norsk problem, det er en lang kø og mange land er frustrerte.

Han forteller at forhandlingene om en frihandelsavtale Kina god steam, og at det er et realistisk håp om sluttføre forhandlingene i løpet av et års tid.

– Vår neste møte med kineserne, som er i Beijing nå i mars, vil gi indikasjoner på om dette er realistisk. Ønsket vårt om å oppheve eksportrestriksjoner er løftet frem skriftlig og muntlig, sier Nesvik.

Komplisert innføring

Mens Nesvik er optimistisk for å få i havn en frihandelsavtale, så er han klar på at samtalene med det kinesiske mattilsynet er uavklart.

– Protokollene opp mot matmyndighetene foregår parallelt og uavhengig av frihandelssamtalene. Kineserne er litt uvillig på koblinger her, men vi jobber med dette også.

Les også

Gjør seg klar for det verste – Norge i samtaler om egne brexitavtaler

Kinesiske myndigheter krever at alle utenlandske sjømatprodusenter må være registrert og godkjent før varer fra dem kan importeres til Kina.

Mattilsynet startet i 2017 prosessen med å få godkjent eksport av fiskemel og fiskeolje til Kina.

– Det kinesiske mattilsynet vil i forbindelse med dette komme på inspeksjon hos norske produsenter i april, sier Nesvik.

Jobber med markedstilgangen

I tillegg til Kina, så jobber Norge med å bedre markedstilgangen til Japan, Russland, India og Brasil.

– Handelen med Russland er storpolitikk, og handler dermed om andre ting enn norsk fiskeeksport. Per nå er det ingen indikasjoner på endringer på kort sikt, sier Nesvik om Russlands handelsrestriksjoner på norsk fisk.

Les også

Sjømat-sjef vil selge norsk hval til Japan

Forhandlingene med Japan beskrives heller ikke som alt for lovende.

– Vi ønsker en frihandelsavtale, men vi får en lunken tilbakemelding fra dem. Nå skal jeg snart til Japan, hvor dette blir løftet frem på de politiske møtene, sier Nesvik.

– Potensialet i India er stort, for å si det mildt. India er derfor et hovedsatsingsområde, men vårens valg i landet gjør forhandlingene usikre fremover. For Norge er det største problemet at Indias tilbud om å fjerning av toll er for dårlig, sier Nesvik.

Publisert: