Finanstilsynet: - Flere typer sjokk kan ramme oss

Finanstilsynet advarer fortsatt mot gjeld og høye boligpriser.

TRUENDE SKYER: De stigende boligprisene har gitt nordmenn større formue og gitt grunnlag for økende forbruk. Vi er sårbare for et omslag i boligmarkedet, mener Finanstilsynet.

Krister Sørbø
  • Jo Andre Aakvik
  • John Thomas Aarø
Publisert:,

- Utviklingen framover er usikker. Det er flere typer sjokk som kan ramme norsk økonomi og norske finansinstitusjoner, og den høye husholdningsgjelden og de høye boligprisene gjør oss sårbare, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Tirsdag presenterte han den årlige rapporten «Finansielle utviklingstrekk» fra Finanstilsynet, som også i 2014 vektlegger farene ved de høye boligprisene i Norge.

Finanstilsynet peker på at boligsprisene har fortsatt å stige gjennom årets ni første måneder, og dermed har bidratt til økte gjeld hos nordmenn.

Onsdag klokken 11.00 presenterer Eiendom Norge boligprisene for oktober. E24 har fyldig dekning før, under og i etterkant av tallslippet.

I tillegg til den potensielle faren for den enkelte lånetaker og bankene, ser Finanstilsynet også et annet problem ved de stigende boligprisene. Hvis prisene snur vil det kunne gå ut over annet forbruk, og dermed aktiviteten i norsk økonomi.

BEKYMRET: Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen er bekymret for gjeld og boligprisene.

Terje Bendiksby

«Den sterke veksten i boligprisene har økt husholdningenes formue og gitt grunnlag for økt forbruk. Et omslag i boligmarkedet vil virke motsatt», innleder Finanstilsynet rapporten med.

Det går godt

Morten Baltzersen gir i sin presentasjon av rapporten uttrykk for at tilstanden for øyeblikket er god i norsk økonomi.

- Vi har god vekst og lav arbeidsledighet, sier han, og peker på prognosene fra Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå, som alle viser at veksten tross en liten nedgang vil holde seg godt i årene som kommer.

Men, Baltzersen ser mørke skyer, som kan gi skybrudd.

- Det er stor usikkerhet i internasjonal økonomi, og det har gått dårligere i Europa og fremvoksende økonomier enn hva man trodde i begynnelsen av året, sier han.

Likedan kan fallet i oljeprisen på 25 prosent og nedgang i oljeinvesteringene skape problemer i Norge.

- Tilbakeslag her vil gi betydelige ringvirkninger i økonomien, sier Baltzersen.

Historisk høyt

I rapporten legger Finanstilsynet vekt på at forholdet mellom inntekt og gjeld nå er historisk høyt i Norge. Mange husholdninger har nå betydelig mer gjeld enn to ganger inntekt.

Likedan peker tilsynet på at mange boliglån er gitt med avdragsfrihet, noe som begrenser disse husholdningenes oppbygging av egenkapital.

Og bildet kan males enda mørkere.

«Finanstilsynets boliglånsundersøkelse viser at det siste året har vært en økning i andelen lån med høy belåningsgrad, som kan indikere at kredittpraksis er lempet i flere banker. Dette bidrar til å øke bankenes og husholdningenes sårbarhet», står det å lese i rapporten.

Fortsatt redd for bankene

Selv om norske banker har styrket egenkapitalen de siste årene, er det Finanstilsynets oppgave å male mørke bilder. Og det gjør de også i årets rapport.

Alle norske banker lever opp til egenkapitalkravet på 10 prosent som ble gjeldende fra 1. juli. Men samtidig vil kravene til bankene øke i årene som kommer, minner Finanstilsynet om. Og det kan også være slik at kravene blir enda strengere enn det som allerede er bestemt.

- Dersom ubalansene i publikums gjeld og boligmarkedet bygger seg videre opp, må bankene være forberedt på å møte ytterligere bufferkrav, og bankene bør benytte de gode tidene i næringen til å øke egenkapitalen ved å holde tilbake størstedelen av overskuddene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Les også:

Tror flere banker vil sette ned rentenNHO om boligmarkedet: - Det utvikler seg en kraftig ubalanseTror boligmarkedet vil dempe segJensen rører ikke bankenes kapitalbuffer

Flere artikler

  1. Finanstilsynet om nordmenns gjeldsgalopp: – Urovekkende

  2. Hver tiende låntaker under 35 år tåler ikke at renten stiger med 5 prosentpoeng

  3. Høy og økende gjeld bekymrer Finanstilsynet

  4. Annonsørinnhold

  5. – Kan ikke utelukke en lengre periode med fallende boligpriser

  6. – For tidlig å si at faren er over