Terra-kommune vant over Danske Bank i retten

Bremanger unngår tap på 80 rundt millioner kroner.

FORNØYD: Rådmann Tom Joensen i Bremanger kommune kan juble over seier i retten.
Publisert:

Kommunen møtte Danske Bank i retten etter at forhandlinger rundt omstridte renteopsjoner gikk i stå.

Rådmann Tom Joensen ønsket å få avtalene erklært ugyldige, og fikk ifølge NRK medhold i Oslo tingrett.

- For oss er dette enormt viktig. Vi har til dags dato bokført et tap på disse avtalene på nærmere 80 millioner kroner. Tingretten har imøtekommet oss på alle punkter, sier rådmannen.

Vurderer anke

Slik E24 tidligere har skrevet, var det kommunens daværende rådmann som kjøpte derivatene - såkalte swapsjoner - i 2006 og 2007. Kommunen pliktet å ta opp lån 250 millioner kroner i 2016. Lånet skulle løpe over 20 år med en fastrente på 6,5 prosent.

- Den lange tidshorisonten på avtalene understreker risikoen. Dette er produkter en kommune ikke skal ha, sa Joensen før rettssaken startet.

Bremanger har tidligere fått utbetalt en opsjonspremie på mellom 10 og 15 millioner kroner. Denne skal nå betales tilbake. Totalt kan kommunen redusere sitt akkumulerte underskudd med rundt 60 millioner kroner.

Samtidig er Danske Bank idømt saksomkostninger på rundt 1,7 millioner kroner.

Swapavtalene ble inngått med daværende Fokus Bank, men kontakten ble formidlet av Terra Securities. Danske Banks advokat anførte i retten at Fokus ikke på noe tidspunkt hadde direkte kontakt med Bremanger kommune vedrørende disse handlene.

- Vi tar dommen til etterretning, men er åpenbart uenige i konklusjonen. Vi skal nå bruke tid på å sette oss inn i dommen og ta stilling til ankespørsmålet, sier kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank.

Han understreker at banken er involvert i en svært liten del av Terra-sakskomplekset.

Flere rettssaker

Bremanger er, sammen med syv andre kommuner, blant dem som tapte store penger på den såkalte Terra-saken. Kommunene hadde gjort lånefinansierte investeringer med høy risiko i USA gjennom Citigroup, som medførte store tap da boligkrisen rammet landet i 2007.

Bremanger kommune tapte 230 millioner kroner i Terra-saken, men skal gjennom flere rettssaker både i Norge og USA.

- Dette svekker i alle fall ikke de sakene vi har gående, sier Joensen.

Les også: Forbrukerombudet skeptisk til hedgefond

Les også: Terra-kommuner vil anke rettsavgjørelse i USA

Les også: Terra-kommunene har brukt 90 millioner på advokater

Publisert: