Tar grep for å bli kvitt stempelet som skatteparadis

Luxembourg vurderer å oppgi bankdetaljer for utenlandske selskap.

FINANSMINISTER: Luc Frieden sier Luxembourg er villig til å lempe på noen av sine offentlighetsregler rundt utlendingers pengeplasseringer i det lille landet.

GEORGES GOBET
Publisert:

Myndighetene i miniputtnasjonen vurderer nå å offentliggjøre eller dele bankinformasjon som i dag er konfidensiell og uten mulighet til å få innsyn i, melder avisen Financial Times (krever innlogging).

Luxembourg er under press, etter at finans- og gjeldskrisen i Europa har satt et nytt og hardere fokus på å slå ned på skatteflyktninger, skatteunndragelser og bankboksselskaper.

- Komfortable med å dele

Finansminister i Luxembourg, Luc Frieden, sier at landet nå er villig til å utvide antall kontoer tilgjengelig i en ny informasjonsutvekslingsavtale mellom USA og EU, til også å gjelde multinasjonale selskaper med konti i Luxembourg.

I dag gjelder denne utvekslingsregelen kun enkelte personkontoer.

- Vi er komfortable med å dele informasjon om multinasjonale selskaper, i tillegg til individuelle personer, sier finansministeren til Financial Times.

SKATTEPARADIS: Luxembourg har fått seg et ry som et gunstig land å plassere penger i for utlendinger.

Vegard Grøtt

Det er usikkert hvordan en slik informasjonsutveksling i praksis vil foregå.

Poenget vil være å gi moderland informasjon for kontroll av borgere, som kan ha penger plassert i Luxembourgs banker.

Bankdrift er big business

Det lille EU-landets diskresjon og sparsommelige offentlighet når det gjelder opprettelse av bankkontoer, fond og andre muligheter for pengeplasseringer, er et av landets viktigste business-attributter.

Storhertugdømmets banker sitter på verdier for smått ufattelige tre trillioner euro - det er 22 ganger mer enn hele landets brutto nasjonalprodukt.

Luxembourg hadde ifølge statistikk fra OECD 2,28 trillioner dollar i utenlandske investeringer i fjor - men bare 122 milliarder dolar er injesert inn i den reelle luxembourgske økonomien.