Federal Reserve sitter helt i ro

Rører hverken renten eller stimulipakken.

TUT OG KJØR: Sentralbanksjef Ben Bernanke og resten av rentekomiteen i Federal Reserve forsøker å holde koken oppe i amerikansk økonomi.
Publisert:

Onsdag kveld opplyser den amerikanske sentralbanken at den holder renten uendret på rekordlave 0,00 til 0,25 prosent.

Samtidig sier Federal Reserve at den heller ikke vil endre støttepakken som den har gående for å holde farten oppe i amerikansk økonomi.

Siden i fjor høst har sentralbanken hver måned kjøpt opptil 85 milliarder dollar i obligasjoner.

Rente- og stimulibeslutningene ble fattet med 11 mot 1 stemme.

Økende motstand

Selv om stemmetallet er overveldende i favør av å holde renten lav og fortsette støttekjøpene av obligasjoner, har referatene fra de siste møtene i rentekomiteen tegnet et mer sammensatt bilde.

Referatene offentliggjøres noen uker etter selve rentemøtene. I disse er det kommet frem at flere av medlemmene i sentralbankens rentekomite har tatt til ordet for å trappe ned stimulipakken tidligere enn indikert.

Les også: Bernanke forsvarer stimulipakken

I dagens uttalelse fra Federal Reserve heter det at banken «hverken øke eller redusere takten på kjøpene» før situasjonen i arbeidsmarkedet eller inflasjonstakten har endret seg vesentlig.

Tidligere har det vært tolket slik at sentralbanken vil fortsette å stimulere økonomien frem til arbeidsledigheten faller ned til seks prosent. Den er nå rett under åtte prosent.

Moderat vekst

I meldingen fra Federal Reserve står det at sentralbankens informasjon viser at amerikansk økonomi siden forrige rentemøte i mars, har vokst i «et moderat tempo».

Videre skriver banken:

- Arbeidsmarkedet har i det store vist noen tegn til bedring, men arbeidsledigheten er fortsatt på et høyt nivå.

Sentralbanken peker også på at inflasjonen har vært litt lavere enn deres forvetninger. Det betyr at risikoen for å overstimulere økonomien er svak.

Børsfall

På de amerikanske børsene falt alle de tre store aksjeindeksene før rentebeslutningen og de påfølgende uttalelsene ble kjent.

Rentedommen endret ikke utsynet til investorene, og ved 20.30-tiden - halvannen time før børsene stenger - er Dow Jones-indeksen ned 0,6 prosent til 14.745 poeng.

Nasdaq og S&P 500-indeksene faller tilsvarende.

Følg finansmarkedene på E24s børssider.

Finansmarkedene ble tidligere onsdag skuffet av svak jobbvekst i privat sektor. I april ble det skapt 119.000 nye jobber i privat sektor i USA, men finansmarkedet hadde regnet med at sysselsettingsveksten skulle være på 155.000.

Les også: Privat sektor skuffer med jobbveksten

Publisert: