Fersk DNB-rapport: Tror norsk oppsving rammes av amerikansk resesjon i 2021

Finanshusets fremtidsrapport er forsiktig optimistisk. Men i 2021 vil det gå nedover, mener DNB Markets.

OLJEOPPTUR: Oljenæringens investeringsvilje- og evne har økt og bidratt til at veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i år, påpeker DNB Markets i sin siste rapport om de økonomiske utsiktene for Norge og verden.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
Publisert:,

Onsdag legger DNB Markets frem sin konjunkturrapport «Økonomiske utsikter», hvor makroteamet i landets største finanshus gir sine anslag og estimater for årene som kommer i Norge og verden.

DNB Markets tror at oppsvinget i norsk økonomi vil fortsette, men legger til grunn at tre faktorer vil bremse veksten: Boliginvesteringer, handelskrig og varmt vær.

«Oppsvinget i norsk økonomi er ventet å styrke seg i år, på tross av et markant fall i boliginvesteringene. (...) Fremover anslår vi at den innenlandske etterspørselen holder seg solid, mens handelskrigen mellom Kina og USA bidrar til å bremse oppgangen gjennom noe svakere eksportvekst og litt lavere vekst i industriinvesteringene», heter det i rapporten.

Totalt anslår DNB Markets en vekst i fastlandsøkonomien på omtrent 2 prosent de neste årene – marginalt høyere enn det de anser som normal vekst i norsk økonomi.

«I 2021 bremser veksten som følge av amerikansk resesjon, som demper etterspørselen globalt og gir strammere finansieringsvilkår også for norske bedrifter», skriver de videre.

Les på E24+ (for abonnenter)

Denne grafen har varslet hver eneste resesjon siden 50-tallet - nå gjør den det igjen

Varsler amerikansk resesjon

DNB Markets introduserte allerede i januar et amerikansk tilbakeslag i 2021, og skriver nå at de fortsatt anser det som mer sannsynlig enn at oppgangen fortsetter uten avbrudd.

«Dagens ekspansjon er allerede den nest lengste i nyere historie, og vil neppe vare i tre år til,» skriver DNBs makroteam i rapporten.

Sjeføkonom Kjersti Haugland forklarer at de ikke ser for seg noen ny finanskrise.

– USA sitt økonomiske oppsving er litt på lånt tid. Vi anslår at USA i løpet av de fire neste årene vil få et økonomisk tilbakeslag, men spørsmålet er om det vil komme tidlig eller sent. Vi har anslått det til å komme i 2021, og har valgt å ta det med i denne rapporten for å signalisere at det kommer, sier Haugland til E24.

NY RAPPORT: Sjeføkonom Kjersti Haugland og resten av makroteamet i DNB Markets slipper rapporten Økonomiske utsikter onsdag.

Foto: Berit Roald NTB scanpix

– Men vi tror det blir en moderat resesjon – at økonomien krymper med en halv prosent, sier hun.

DNB forventer at høyere rente vil være blant de viktigste faktorene til et fremtidig tilbakeslag, men åpner for at også andre faktorer utløser nedgangsperioden.

– Mest sannsynlig vil den høye selskapsgjelden i USA, kombinert med at rentene kommer opp og økonomien sakker av, bli den utløsende faktoren, sier Haugland.

Makroteamet tror at Fed, den amerikanske sentralbanken, vil fortsette å heve renten til tross for handelskrig. Samtidig legger de til grunn at mellomvalget i november vil få lite å si for utsiktene.

Gjeldsraten blant amerikanske bedrifter kom i fjor opp i 74 prosent av BNP, et rekordhøyt nivå. En videre renteoppgang, i kombinasjon med økte kredittpåslag, vil kunne bidra til ytterligere fall i inntjening og bedriftenes gjeldshåndteringsevne, påpekes det i rapporten.

En amerikansk resesjon vil videre dempe den globale etterspørselen og gi strammere finansieringsvilkår også for norske bedrifter.

Tror BNP-veksten vil avta markant i 2021

I prosentvis endring fra året før anslår DNB Markets at Fastlands-Norge vil se en økning i bruttonasjonalprodukt (BNP) på 2,3 prosent i år, 2,0 prosent i 2019, 2,1 prosent i 2020 og 1,4 prosent i 2021.

Les også

Kraftig lånevekst i norske bedrifter: – Dette er en gledelig utvikling

– Vi tror veksten faller fra 2020 til 2021, utelukkende på grunn av de negative effektene som kommer over landegrensene, sier Haugland.

For USA venter de en nedgang i BNP fra 2020 til 2021, altså resesjon. Men inntil da er det fortsatt solid konjunkturoppgang i USA, melder finanshuset.

«Etter en svak start på året, tok veksten i den amerikanske økonomien seg kraftig opp i andre kvartal. Det var særlig oppgangen i det private forbruket som fikk et løft.» De venter at USAs BNP vil øke med 2,7 prosent fra i fjor til i år, litt mer enn de så for seg i januar.

Handelskrigen mot Kina vil dempe veksten, selv om de direkte effektene anses som relativt små. De tror likevel at handelskrigen også vil få indirekte effekter via investeringer og forbruk.

Boliginvesteringene bremser

Igangsettingen av nye boliger har falt med 20 prosent fra toppen i juli 2017. Det varsler at investeringene i nye boliger vil avta fremover, skriver DNB Markets.

«Vi forventer dessuten at igangsettelsen vil falle noe videre, ettersom den fortsatt er på et høyt nivå.»

Det påpekes samtidig at boliginvesteringene steg kraftig i 2016 og 2017, da det i fjor nådde det høyeste nivået siden før bankkrisen i 1988.

DNB skriver videre at det markante fallet i boliginvesteringene gjør at de totale bruttoinvesteringene bare stiger marginalt i år.

«Fremover ventes de å stige raskere enn økonomien for øvrig, fordi fallet i boliginvesteringene avtar og veksten i oljeinvesteringene tar seg opp.»

Sommervarmen fører til minkende kjøpekraft

Det varme været denne sommeren har gitt høyere elektrisitetspriser, noe som har dempet veksten i husholdningenes kjøpekraft i år, sammenlignet med forbruksveksten i fjor. DNB Markets legger til grunn at dette vil føre til en lavere sparerate, og at forbruksveksten vil dempes i år og neste år.

Les også

Stusser over kronekursen: – Nesten krisenivåer

«På litt sikt anslår vi en svakt stigende sparerate som følge av høy gjeld i husholdningene og økt privat pensjonssparing», heter det i rapporten.

Sjeføkonom Haugland påpeker at norske husholdninger sparer en del, slik at overraskende høye strømpriser i første omgang vil føre til at det spares mindre.

De høye strømprisene vil dermed ikke nødvendigvis gi et vesentlig trekk ned for norsk økonomi.

– Forbruksveksten vil holde seg på et moderat nivå, sier Haugland.

DNB Markets legger til grunn at husholdningenes disponible inntekt vil vokse i årene fremover når lønnsveksten øker og flere kommer i jobb.

«En liten oppgang i rentene motvirker imidlertid deler av økningen i disponibel inntekt. Vi anslår dermed en relativt jevn forbruksvekst på litt over 2 prosent de nærmeste årene,» skriver meglerhuset i rapporten.

Sand i det globale maskineriet

Når det gjelder det globale markedet, spår DNB Markets sand i maskineriet, men ingen bråstans.

Oppsvinget vil dempes, mener de, men kveles ikke av en videre eskalering i handelskrigen mellom USA og Kina. Fed kommer til å ta føringen på rentehevingene, «med europeiske sentralbanker som forsiktige etternølere», heter det videre.

«Mens 2017 var preget av lav volatilitet og positive vekstoverraskelser, har første halvdel av 2018 bydd på svakere nøkkeltall og mer turbulente finansmarkeder. Nyheter om faktiske og mulige økninger i USAs handelsbarrierer mot en rekke land har ført til usikkerhet om fremtidsutsiktene. Mistillit mot fremvoksende økonomier med store driftsbalanseunderskudd skaker valutamarkedet. I Europa har Italias lånekostnader økt etter at regjeringsskiftet førte landets gjeldssituasjon og fremtidige EU-tilknytning inn i søkelyset igjen.»

Her kan du lese mer om