Ledigheten i Norge er uendret

Arbeidsledigheten i Norge forble i oktober på det laveste nivået siden januar 2015.

DET VERSTE ER OVER: Arbeidsmarkedet er vesentlig bedre etter toppen i ledigheten på 4,9 prosent sommeren 2016. Bildet er tatt av arbeidere på Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen.
Publisert:

Det viser Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB for oktober. Tallene er et tremåneders glidende gjennomsnitt fra september til november.

111.000 personer eller 4,0 prosent av arbeidsstyrken er ledige, viser sesongjusterte tall. Det var på forhånd ventet uendret ledighet på 4,0 prosent.

- Stabil ledighet på 4,0 prosent var som ventet. Det er rimelig i tråd med Norges Banks syn. Det tallet vi fikk i dag var forsåvidt ikke en overraskelse, sier Nordea Markets-analytiker Joachim Bernhardsen til E24.

Følger etter nedgangen i Nav-tallene

Sammenlignet med tremånedergjennomsnittet fra juli til oktober, er nedgangen i ledigheten på 3.000 personer eller 0,1 prosent av arbeidsstyrken.

I september var 110.000 av arbeidsstyrken ledige, eller 4,0 prosent.

Ledighetsnivået har minket fra toppen på 4,9 prosent sommeren 2016 til det laveste ledighetsnivået siden januar 2015, året etter oljeprisen ble halvert og slo pusten ut av oljenæringen.

Arbeidsledigheten i Norge har ikke vært under 4,0 prosent siden desember 2014.

AKU-tallene viser det samme som statistikken over registrerte ledige til Nav - at ledigheten i Norge faller. Andelen registrerte ledige hos Nav har falt fra toppen på 2,8 prosent til 2,3 prosent i november. I desember flatet Nav-ledigheten ut til 2,4 prosent.

- Trekker vi det litt lengre ut, ser vi at AKU spesielt i siste halvdel av 2017 har falt en god del og kommet etter registrert ledighet (Nav), sier Bernhardsen.

Les også:

Flere ut av arbeidslivet

Siden sommeren 2016 har arbeidsledigheten ligget i en fallende trend.

Det er ikke bare bedre økonomiske tider i Norge som bidrar til ledighetsfallet. Nedgang i andelen av yrkesaktiv befolkning som er i arbeidsmarkedet aktivt, gir også lavere prosentvis ledighet.

I SSBs prognoser for norsk økonomi fra september, skrev byrået at «en stor del av nedgangen skyldes at personer har trukket seg ut av arbeidsmarkedet, som følge av både konjunkturelle forhold og en aldrende befolkning

I september slo også SSB fast at bunnen i norsk økonomi etter oljebremsen er nådd.

Les også

Black Friday gir shoppehopp

Les også

Ledigheten faller for 13. måned på rad

Les også

Norge faller fra BNP-toppen

Publisert: