Fersk rapport viser strammere jobbmarked: – Er tilbake til før oljeprisfallet

Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi er økende, viser ny undersøkelse.

JAKTER ARBEIDSKRAFT: Spesielt innen bygg og anlegg er det mer utfordrende å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft. Bildet er et illustrasjonsfoto.
  • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

– Det blir flere i jobb, sier sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets til E24.

Tirsdag formiddag slapp Norges Bank årets andre utgave av temperaturmåleren Regionalt nettverk, som viser den sterkeste veksten siden 2013.

I undersøkelsen spør Norges Bank bedriftene både om de vil ha problemer med å møte en eventuell vekst i etterspørselen, og direkte om tilgangen på arbeidskraft vil være en begrensende faktor for produksjon og/eller omsetning.

Les også

Regionalt nettverk: Norske bedrifter melder om produksjonsvekst

Av dagens rapport fremgår det at andelen som svarer at de har full kapasitetsutnytting har økt til 29 fra 26 prosent.

15 prosent oppgir at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning, mot 12 prosent i februar.

EKSPERT: Analytiker Erik Bruce i Nordea.

«Begrensningene er størst i bygg og anlegg, mens industrien, oljeleverandørene og varehandelen fortsatt melder om god tilgang på arbeidskraft», skriver sentralbanken.

– På vei ned

– Når det gjelder tilgang til arbeidskraft, som skal være et mål på hvor vanskelig det er å få fatt i arbeidskraft, er vil tilbake til 2014-nivåer. Når det gjelder kapasitetsutnyttelsen, andelen som har betydelige problemer med å skaffe arbeidskraft til å møte etterspørselsveksten, er vi tilbake til før oljeprisfallet, oppsummerer Bruce.

Det har vært en viss usikkerhet rundt det norske arbeidsmarkedet grunnet avvik mellom statistikken over antall ledige som er registrert hos NAV og Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse.

– Utvalgsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå, AKU, økte veldig mye frem til 2016. Den passer ikke inn med noe annet bilde vi har av situasjonen i arbeidsmarkedet, sier Bruce.

I begynnelsen av juni meldte NAV om et markant fall i arbeidsledigheten, og oppga en ledighetsraten på 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette er, etter min mening, en klar bekreftelse på at registrert ledighet gir det beste bildet av ledigheten i Norge. Den har økt noe, men nå er arbeidsledigheten på vei nedover, mener sjefanalytikeren, som oppsummerer:

– Vi er nær normale arbeidsmarkedsforhold.

Foran planen

Dagens oppløftende rapport fra Norges Bank gir et visst trekk før sentralbankens rentemøte mot slutten av neste uke.

Les også

Arbeidsministeren gleder seg over fallende ledighet – men er spesielt bekymret for én spesiell gruppe

DNB Markets mener at den er et klart argument mot rentekutt, og åpner for at rentebanen kan heves noe. De venter likevel ikke noen renteheving.

– Trykket i norsk økonomi og kapasitetsproblemene gjør at det ikke er behov for så lave renter, sier Bruce.

– Men det er andre forhold som taler for dette?

– Inflasjonen er lav og rentene i resten av verden er lave, og da kan de ikke sette opp rentene. Men selve kapasitetsutnyttelsen i Norge nærmer seg normalen. Når man ser på Norges Banks prognoser, er vi ett-to år før de venter at vi skal nå disse nivåene, sier han.

Hos Handelsbanken oppsummeres Regionalt nettverk som sterkere enn ventet, og ser utsikter for at Norges Bank vil planlegge for høyere vekst.

«Som uttalt mener vi at Norges Bank vil gjøre en ikke-triviell oppjustering av sin vurdering av produksjonsgapet. Men vi fortsetter å advare mot å ekstrapolere fra de nåværende trendene, ettersom vekstmomentet i stor grad er støttet av offentlige investeringer og boligmarkedet», skriver makroøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering.

Les også

Forsikring mot arbeidsledighet avvikles

Les også

Økt optimisme blant oljebedrifter på Vestlandet

Les også

Derfor tror SSB ledigheten vil holde seg høy

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. Norges Bank
  3. Regionalt nettverk

Flere artikler

  1. – Alt klart for renteøkning

  2. Registrert arbeidsledighet faller

  3. Denne uken er det rentemøte i Norge og Europa 

  4. Norske bedrifter legger coronakrisen bak seg

  5. Økonom om Olsens renteheving: – Ser ut som en litt sen takling på fotballbanen