Budsjettkameratene endelig enige

Regjeringen og budsjettpartnerne Venstre og KrF er blitt enige om statsbudsjettet for neste år.

ENIGE: Svein Flåtten (H) under budsjettforhandlinger på Stortinget mandag morgen. Nå er regjeringspartiene blitt enige med KrF og Venstre om statsbudsjettet 2016.
Publisert:

– Dette blir siste forhandlingsmøte. Jeg må nå snakke med stortingsgruppa, men dette er en avtale jeg kan anbefale, sa Frps forhandler Hans Andreas Limi etter enighete mandag.

Regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF har diskutert budsjettet i sine grupper. Klokken 19 ble avtalen presentert i vandrehallen på Stortinget.

Forhandlingene var langt på overtid da man endelig hadde en avtale som man kunne anbefale for sine respektive stortingsgrupper.

Les også

Frykter politikerne ødelegger industriens kronegevinst

KrFs forhandler Hans Olav Syversen var den eneste av de fire forhandlerne som allerede på forhånd hadde fått klarsignal fra sin gruppe om å kunne inngå en avtale.

Intens helg

Syversen uttrykte stor lettelse da han kom ut fra møtet. Han røpet at han i løpet av helgen hadde hatt øyeblikk hvor han var usikker på om partene kom til å greie å bli enige.

– Helgen har vært utrolig intens, og det har vært litt følelsesmessig opp og ned ettersom man tror det går eller ikke, fortalte Syversen, som medgikk at han var sliten etter tre uker med forhandlinger.

Venstres mål med budsjettet var en styrking av klimaforliket. Det målet har vi nådd, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

Satsingen innenfor klima og miljø lyder på over 1,3 milliarder kroner.

– Krevende

KrFs forhandler Hans Olav Syversen trekker særlig fram bistand som en seier for partiet i forhandlingene.

– Bistand, verdens fattige og hvor mye eller lite som skal tas fra bistanden i de fattige landene, har jo vært et viktig tema. Vi er glad for at vi har greid å få inn 2,5 milliarder kroner til de fattigste landene, sa Syversen.

I avtalens såkalte verbalpunkter framgår det at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for neste år bes om å utrede forslag til differensiert oppholdsbetaling i SFO/AKS etter modell fra barnehagene.

Samtidig bes regjeringen fremme forslag som sikrer at barn som fyller ett år innen utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra fylte ett år. Barn som er født før 1. september, skal få plass innen utgangen av august som i da

Les også

Budsjettpartene på Stortinget håper å unngå overtid i år

Dyrere å fly

De borgerlige innfører en avgift på flyreiser. Den gir neste år 1 milliard kroner i inntekt til staten.

I tillegg økes elavgiften med 1,5 øre, noe som tilfører statskassen 670 millioner kroner i 2016. Engangsavgiften økes også ved kjøp av forurensende biler.

De fire budsjettkameratene henter også 4,8 milliarder kroner gjennom reduserte utgifter og økte utbytter fra statlige selskaper, dette for å dekke inn økte utgifter til flyktningkrisen.

Den største enkeltsatsingen i budsjettavtalen er 2,5 milliarder kroner som tilføres bistandsbudsjettet. Når partiene summerer tiltakene til det såkalte grønne skiftet, blir summen 4,7 milliarder kroner i utveksling mellom økte og reduserte skatter og avgifter.

Samlet gjør de fire partiene store endringer i det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen. Mer enn 17 milliarder kroner omdisponeres, når alle endringer tas med.

Les også

Nye møter før budsjettavtalen legges fram

Les også

Budsjettforhandlingene fortsetter mandag

Les også

Kunne fjernet skatt for 260.000 nordmenn uten å svekke budsjettet

Publisert: