Finansdepartementet vil ikke ha utbytteforbud

Finansdepartementet går mot Finanstilsynet for andre gang under coronakrisen, og unnlater å innføre utbyttenekt på norsk bank- og forsikringsbransje.

Finansminister Jan Tore Sanner følger ikke Finanstilsynets råd om utbytteforskrift for bankbransjen.

Heiko Junge
  • Ola Alsberg
  • David Bach
Publisert:

I et brev til Finanstilsynet skriver Finansdepartementet at de ikke vil følge tilsynets oppfordring om utbyttenekt for bank- og forsikringsbransjen.

– Departementet vil ikke nå fastsette forskrift om begrensning i de norske finansforetakenes adgang til å dele ut overskuddsmidler, men uttrykker i svarbrevet en klar forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– Forventer beslutningsutsettelser

I pressemeldingen skriver departementet at de ikke utelukker at en forskrift mot utbytter kan bli aktuelt.

Finansminister Jan Tore Sanner forventer måtehold fra bransjen.

– Jeg legger til grunn at finansforetakene har tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen og forventer at foretakene utsetter beslutninger om utbytter til aksjonærer. Vi er i en ekstraordinær situasjon og det er viktig at også banker og forsikringsforetak er føre var og ikke gjennomfører disposisjoner som svekker selskapenes soliditet, sier Sanner i meldingen.

Det blir dermed andre gang som Finansdepartementet den siste tiden har gått mot Finanstilsynets råd. For to uker siden var Finanstilsynet mot å senke motsyklisk kapitalbuffer, mens Norges Bank og Finansdepartementet gikk inn for å senke bufferkravet.

– En svært streng inngripen

Blant annet Gjensidige har vært svært kritiske mot en slik forskrift, som de mener rammer bank- og forsikringsbransjen likt, enda forsikringsbransjen er mindre risikoeksponert enn bankene.

– En forskriftsendring som forbyr utbytte er en svært streng inngripen overfor både banker og forsikringsselskap, og vil ramme alle likt. Det vil også gå ut over små sparebanker og det vil medføre at gaver til lag og foreninger ikke kunne gis nå. Etter en helhetsvurdering har jeg derfor konkludert med at et forbud gjennom forskrift ikke er riktig virkemiddel på dette tidspunktet, sier Sanner.

En lang rekke finansforetak har de siste dagene meldt at de vil kutte utbyttet helt eller delvis.

Les også

Finans Norge frykter utbyttenekt gir dårlig signal om norske banker

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Finansdepartementet
  2. Jan Tore Sanner
  3. Finanstilsynet

Flere artikler

  1. Finansdepartementet: Banker bør ikke dele ut overskudd

  2. SV og Rødt skuffet over Sanners utbytteavgjørelse

  3. Regjeringen ber banker være forsiktige med utbytte

  4. Finanstilsynet ber bankene droppe utbyttebetalinger ut 2020

  5. Går mot Finanstilsynet: Åpner for utbytter i forsikring - aksjene stiger