NAV har brukt 356 millioner på corona-håndtering

335 nye årsverk og over 100.000 ekstra overtidstimer har kostet etaten svimlende summer. I tillegg har flere ansatte måttet skyve på ferien sin for å behandle dagpengesøknader.

SVINDYRT: Det har kostet mye penger å håndtere coronakrisen i NAV. Til nå har etaten brukt over 356 millioner kroner.

Vidar Ruud
 • Lars Hægeland
Publisert:

I mai bevilget Stortinget NAV 700 millioner kroner ekstra til å takle pågangen som følge av coronaviruset. Dette kom i tillegg til 200 millioner som allerede var satt av i statsbudsjettet til samme formål.

Til nå er 356 millioner brukt opp, viser en oversikt VG har fått innsyn i. Pengene har blant annet gått til saksbehandling, lønn og IT-utvikling.

– Det var helt avgjørende for oss at vi fikk en ekstrabevilgning fra Stortinget så raskt, sier Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i NAV til VG.

MYE PENGER: Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i NAV forteller at det var avgjørende at pengene fra Stortinget kom så rakt.

NAV

– Uten disse midlene hadde vi ikke hatt mulighet til hverken å øke bemanningen slik at vi kunne håndtere det store volumet av søknader, eller å sikre tilstrekkelig kapasitet til å utvikle nye digitale løsninger i et raskt tempo, forteller hun.

Hun forteller videre at de også regner med å bruke opp resten av tilskuddet fra Stortinget.

Flere saksbehandlere

Frem til 1. juli har etaten rekruttert 335 nye årsverk til å håndtere situasjonen. Samtidig opplyser de at det samlet sett forventes rundt 620 nye årsverk i løpet av 2020 til dette formålet. Flere av disse kan også forvente å ha jobb også i 2021, forteller Fålun.

– De ekstra midlene som Stortinget har bevilget gjelder for 2020. Dette er det vi forholder vi oss til nå, men i lys av at ledigheten forventes å være høy også neste år, trekker det i retning av at det er behov for en høyere bemanning i NAV enn det vi hadde før coronakrisen.

I tillegg har mange ansatte måtte omprioriteres. Til sammen har 487 årsverk blitt flyttet for å styrke saksbehandling av dagpengesøknader.

Over 100.000 overtidstimer

NAV har både pålagt og lagt til rette for frivillig overtid i coronaperioden. Det er spesielt ansatte som jobber med dagpenger, regelverk og IT-løsninger som har måttet jobbe ekstra. Etaten har inngått en avtale om utvidet overtid til og med 31. august. Dette ble gjort for å øke saksbehandlingskapasiteten.

For perioden mars til juni har dette resultert i 144 prosent økning i overtiden sammenlignet med 2019, noe som utgjør en økning på 109.000 timer, viser oversikten.

– Jeg er veldig imponert over hvordan de ansatte i NAV har stilt opp og tatt ansvar i denne krevende situasjonen. Uten deres vilje til å bidra inn på nye fagområder og jobbe ut over normal arbeidstid, hadde vi ikke vært der vi er i dag.

– En økt overtid på 144 prosent, hvor håndterbart er det i lengden?

– Dette kan selvfølgelig ikke vare. Nå som vi har fått økt bemanningen og fått flere nye medarbeidere på plass, håper vi å komme tilbake til normalt nivå ut over høsten, svarer Fålun.

Måtte flytte ferien

Ansatte som jobbet med behandling av dagpenger ble tidlig oppfordret til å utsette ferien til etter juli. Dette var en frivillig ordning og har hatt en viss effekt opplyser etaten.

I tillegg har de ansatte i dagpenge-avdelingen fått tilbud om kompensasjon om de venter med ferien til etter 15. september. Dette har til nå resultert i 540 ukeverk og det var drøyt 300 ansatte som takket ja til å gjøre dette. Fålun tror det vil ta en god stund før etaten er tilbake til en normal situasjon.

– Dersom vi ikke får nye store bølger med corona med tilhørende nedstengning av landet, håper vi at vi er tilbake til normalen i løpet av 2021. Her er imidlertid usikkerheten stor, og vi forbereder oss på ulike scenarioer.

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Coronaviruset
 3. Nav
 4. Politikk
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Arbeidsdepartementet vil ikke gi dagpengegaranti

 2. Skyhøy overtidsbruk ved FHI: – Horrible tall

 3. Nav flyttet på over 500 ansatte: – Kunne ikke gjort noe annerledes

 4. Annonsørinnhold

 5. Hotellkrisen rammer lavtlønte: Nana måtte kjempe for permitteringsbrev

 6. Frustrasjon blant kabinansatte etter SAS’ tilbud om «sluttpakke»