NAV har brukt 356 millioner på corona-håndtering

335 nye årsverk og over 100.000 ekstra overtidstimer har kostet etaten svimlende summer. I tillegg har flere ansatte måttet skyve på ferien sin for å behandle dagpengesøknader.

SVINDYRT: Det har kostet mye penger å håndtere coronakrisen i NAV. Til nå har etaten brukt over 356 millioner kroner.
  • Lars Hægeland
Publisert: Publisert:

I mai bevilget Stortinget NAV 700 millioner kroner ekstra til å takle pågangen som følge av coronaviruset. Dette kom i tillegg til 200 millioner som allerede var satt av i statsbudsjettet til samme formål.

Til nå er 356 millioner brukt opp, viser en oversikt VG har fått innsyn i. Pengene har blant annet gått til saksbehandling, lønn og IT-utvikling.

– Det var helt avgjørende for oss at vi fikk en ekstrabevilgning fra Stortinget så raskt, sier Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i NAV til VG.

MYE PENGER: Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i NAV forteller at det var avgjørende at pengene fra Stortinget kom så rakt.

– Uten disse midlene hadde vi ikke hatt mulighet til hverken å øke bemanningen slik at vi kunne håndtere det store volumet av søknader, eller å sikre tilstrekkelig kapasitet til å utvikle nye digitale løsninger i et raskt tempo, forteller hun.

Hun forteller videre at de også regner med å bruke opp resten av tilskuddet fra Stortinget.

Flere saksbehandlere

Frem til 1. juli har etaten rekruttert 335 nye årsverk til å håndtere situasjonen. Samtidig opplyser de at det samlet sett forventes rundt 620 nye årsverk i løpet av 2020 til dette formålet. Flere av disse kan også forvente å ha jobb også i 2021, forteller Fålun.

– De ekstra midlene som Stortinget har bevilget gjelder for 2020. Dette er det vi forholder vi oss til nå, men i lys av at ledigheten forventes å være høy også neste år, trekker det i retning av at det er behov for en høyere bemanning i NAV enn det vi hadde før coronakrisen.

I tillegg har mange ansatte måtte omprioriteres. Til sammen har 487 årsverk blitt flyttet for å styrke saksbehandling av dagpengesøknader.

Over 100.000 overtidstimer

NAV har både pålagt og lagt til rette for frivillig overtid i coronaperioden. Det er spesielt ansatte som jobber med dagpenger, regelverk og IT-løsninger som har måttet jobbe ekstra. Etaten har inngått en avtale om utvidet overtid til og med 31. august. Dette ble gjort for å øke saksbehandlingskapasiteten.

For perioden mars til juni har dette resultert i 144 prosent økning i overtiden sammenlignet med 2019, noe som utgjør en økning på 109.000 timer, viser oversikten.

– Jeg er veldig imponert over hvordan de ansatte i NAV har stilt opp og tatt ansvar i denne krevende situasjonen. Uten deres vilje til å bidra inn på nye fagområder og jobbe ut over normal arbeidstid, hadde vi ikke vært der vi er i dag.

– En økt overtid på 144 prosent, hvor håndterbart er det i lengden?

– Dette kan selvfølgelig ikke vare. Nå som vi har fått økt bemanningen og fått flere nye medarbeidere på plass, håper vi å komme tilbake til normalt nivå ut over høsten, svarer Fålun.

Måtte flytte ferien

Ansatte som jobbet med behandling av dagpenger ble tidlig oppfordret til å utsette ferien til etter juli. Dette var en frivillig ordning og har hatt en viss effekt opplyser etaten.

I tillegg har de ansatte i dagpenge-avdelingen fått tilbud om kompensasjon om de venter med ferien til etter 15. september. Dette har til nå resultert i 540 ukeverk og det var drøyt 300 ansatte som takket ja til å gjøre dette. Fålun tror det vil ta en god stund før etaten er tilbake til en normal situasjon.

– Dersom vi ikke får nye store bølger med corona med tilhørende nedstengning av landet, håper vi at vi er tilbake til normalen i løpet av 2021. Her er imidlertid usikkerheten stor, og vi forbereder oss på ulike scenarioer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Coronaviruset
  2. Coronaviruset
  3. Nav
  4. Politikk

Flere artikler

  1. Arbeidsdepartementet vil ikke gi dagpengegaranti

  2. Skyhøy overtidsbruk ved FHI: – Horrible tall

  3. Nav flyttet på over 500 ansatte: – Kunne ikke gjort noe annerledes

  4. Hotellkrisen rammer lavtlønte: Nana måtte kjempe for permitteringsbrev

  5. Nå er NAV klar med lønnskompensasjon